HomeArchief SNS REAALPersberichten SNS REAALDefinitieve splitsing SNS REAAL in de loop van...

Definitieve splitsing SNS REAAL in de loop van 2015

Herstructureringsproces SNS REAAL gaat laatste fase in

 • Verkoop van VIVAT aan Anbang Insurance Group naar verwachting afgerond in derde kwartaal 2015
 • SNS Bank N.V. wordt vanuit SNS REAAL overgedragen aan de Nederlandse Staat na afronding van verkoop VIVAT
 • Ontmanteling SNS REAAL na overdracht VIVAT en SNS Bank

SNS Bank in 2014: bemoedigende commerciële ontwikkelingen; solide financiële resultaten

 • SNS Bank verwelkomde 231.000 bruto nieuwe klanten; marktaandeel nieuwe particuliere hypotheken verdubbeld tot 3,7%; marktaandeel particuliere spaartegoeden gestegen naar 10,7%
 • Hogere nettowinst 2014 gecorrigeerd voor incidentele posten van € 294 miljoen (2013: € 263 miljoen), ondersteund door hogere rentemarge en lagere bijzondere waardeverminderingen op leningen
 • Nettowinst van € 151 miljoen, inclusief een eenmalige last van € 76 miljoen voor de resolutieheffing aan Nederlandse banken in verband met de nationalisatie van SNS REAAL en een bijzondere waardevermindering van goodwill van € 67 miljoen
 • Solide Tier 1-kernkapitaalratio van 15,6%, een stijging ten opzichte van ultimo 2013 (15,1%)

VIVAT in 2014: resultaat en solvabiliteit onder druk

 • Marktaandeel in individuele periodieke levenpremies licht lager op 17%; marktaandeel periodieke collectieve levenpremies lager op 7%; marktaandeel schadepremies lager op 5%
 • Lagere nettowinst 2014 gecorrigeerd voor incidentele posten van € 85 miljoen (2013: € 135 miljoen) wegens druk op verzekeringstechnische resultaten en een lager beleggingsresultaat
 • Nettoverlies van € 605 miljoen volledig het gevolg van € 690 miljoen aan incidentele posten, veroorzaakt door IFRS LAT-tekort
 • DNB-solvabiliteit gedaald tot 136% per ultimo 2014 (ultimo 2013: 172%) door aanpassingen in modellen en kostenparameters en ongunstige ontwikkeling van rentestanden

SNS REAAL in 2014: nettowinst gecorrigeerd voor incidentele posten van € 327 miljoen

 • Classificatie van verzekeringsactiviteiten als aangehouden voor verkoop wegens de aangekondigde verkoop leidde tot een afschrijving van € 206 miljoen van alle resterende (im)materiële vaste activa van VIVAT op het niveau van SNS REAAL
 • Nettoverlies SNS REAAL van € 712 miljoen wegens nettoverlies van VIVAT en classificatie als 'aangehouden voor verkoop’

"Graag wil ik al onze klanten bedanken en mijn waardering uitspreken naar onze medewerkers voor hun inzet in het herstructureringsproces van SNS REAAL."

Gerard van Olphen, voorzitter Raad van Bestuur

“In 2014 zijn de holding-, bank- en verzekeringsactiviteiten van SNS REAAL bijna volledig ontvlochten. Op 16 februari 2015 hebben we de verkoop van VIVAT aangekondigd, waarmee, na afronding daarvan, de belangen van polishouders en medewerkers worden gewaarborgd. Met de beoogde daaropvolgende overdracht van SNS Bank aan de Nederlandse Staat zal de opsplitsing van SNS REAAL in de loop van 2015 worden voltooid.

SNS Bank boekte in 2014 solide commerciële en financiële resultaten. Zowel de klanttevredenheid als de marktaandelen verbeterden. De solvabiliteit van SNS Bank bleef sterk. Daarentegen beleefde VIVAT een moeilijk jaar waarin het resultaat en de solvabiliteit onder zware druk stonden. Door de incidentele posten kwam het resultaat van VIVAT fors in het rood uit. SNS REAAL rapporteerde over 2014 een totaal nettoverlies van € 712 miljoen. Graag wil ik al onze klanten bedanken en mijn waardering uitspreken naar onze medewerkers voor hun inzet in het herstructureringsproces van SNS REAAL, waarmee de basis is gelegd voor een separate toekomst van VIVAT en SNS Bank,” aldus Gerard van Olphen, voorzitter van de Raad van Bestuur.

Bijlage