HomeVerslagenVerslag Pillar III SNS Bank

Verslag Pillar III SNS Bank

Op deze pagina kunt u het Pillar III-verslag van SNS Bank raadplegen. Dit verslag over onze kapitaaltoereikendheid en risicobeheer is in overeenstemming met de wettelijke Pillar III-vereisten voor het openbaar maken van informatie in de Richtlijn Kapitaalvereisten (CRD) van de EU. Het verslag geeft niet alleen de vermogenspositie van SNS Bank weer, maar ook de wijze waarop de omvang en samenstelling van het garantievermogen zich verhoudt tot de risico's zoals deze zijn gemeten in de risicogewogen hoeveelheden (RWA).

Een samenvatting van de belangrijkste openbaarmaking van risico's en risico-, liquiditeits- en kapitaalbeheer kunt u ook in ons jaarverslag vinden.

In het verslag over 2008 heeft SNS Bank, met betrekking tot kapitaaltoereikendheid en risicobeheer, de transparantie verhoogd voor wat betreft:

  • de relevante risicofactoren in onze activiteiten
  • de wijze waarop deze beheerd en beperkt worden
  • het effect op de kapitaaltoereikendheid voor SNS Bank.

We hebben dit verslag opgesteld met de ambitie om aan de pillar-III-vereisten te voldoen en om te voorzien in de groeiende behoefte aan transparantie op de financiële markten. Bovendien hebben we onze openbaarmaking aangepast opdat we aansluiten op de aanbevelingen die in 2008 werden aangereikt door het Financial Stability Forum, het Comité van Europese bankentoezichthouders (CEBT) en de Europese Federatie van Banken (FBE).

Raadpleeg hier het verslag Pillar III SNS Bank 2008 (pdf). Vanaf 2009 zijn de Pillar III-verslagen geïntegreerd in de financiële jaarverslagen.