HomeArchief SNS REAALPersberichten SNS REAALWijziging samenstelling Raad van Commissarissen

Wijziging samenstelling Raad van Commissarissen

Op 18 oktober 2013 heeft een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. plaatsgevonden.

Per 1 november 2013 treden Piero Overmars, Jaap Lagerweij, Robert Jan van de Kraats en Herna Verhagen af als lid van de Raad van Commissarissen van SNS REAAL N.V. (de “Raad van Commissarissen”). Tijdens de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders is besloten het aantal leden van de Raad van Commissarissen per genoemde datum terug te brengen naar zeven leden. In de daardoor ontstane drie vacatures worden per 1 november 2013 benoemd tot leden van de Raad van Commissarissen, Jan Nooitgedagt, Jan van Rutte en Monika Milz. De heer Nooitgedagt wordt tevens benoemd tot voorzitter van de Raad van Commissarissen. De nieuwe leden worden ook benoemd in de Raad van Commissarissen van SNS Bank N.V., SRLEV N.V. en REAAL N.V. Mevrouw Milz is benoemd conform het versterkte recht van aanbeveling van de Centrale Ondernemingsraad van SNS REAAL.

Bestuursvoorzitter Gerard van Olphen geeft in een reactie aan de vertrekkende leden van de Raad van Commissarissen dankbaar te zijn voor hun inzet en betrokkenheid bij SNS REAAL in de afgelopen jaren. “Piero Overmars, Jaap Lagerweij, Robert Jan van de Kraats en Herna Verhagen hebben in een voor SNS REAAL tumultueuze periode toezicht gehouden en de Raad van Bestuur geadviseerd in de te nemen stappen richting de toekomst. Ik waardeer het zeer dat zij ook na de nationalisatie hun verantwoordelijkheid hebben opgepakt om de continuïteit in de Raad van Commissarissen te waarborgen en ook de nieuwe Raad van Bestuur met raad terzijde te staan. De nieuw benoemde leden, Jan Nooitgedagt, Jan van Rutte en Monika Milz zijn waardige opvolgers, zij brengen expertise en ervaring mee, die voor SNS REAAL in de aankomende fase zeer van belang zijn” aldus Van Olphen.

Bijlage