HomeArchief SNS REAALPersberichten SNS REAALVoorstellen op agenda BAVA SNS REAAL aangenomen

Voorstellen op agenda BAVA SNS REAAL aangenomen

De Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ('BAVA') van SNS REAAL N.V. ('SNS REAAL') heeft vandaag ingestemd met de uitgifte van zes aandelen B in het kapitaal van SNS REAAL aan Stichting Beheer SNS REAAL (de 'Stichting') en de uitsluiting van het voorkeursrecht van aandeelhouders ten aanzien van deze zes aandelen. Zoals eerder aangekondigd zal de voorgenomen overname van de Nederlandse en Belgische activiteiten van Swiss Life Holding mede worden gefinancierd door de uitgifte van deze zes aandelen aan de Stichting.

Ook stemde de vergadering in met de voorgestelde wijziging van de statuten van SNS REAAL. Wijziging van de statuten is vereist om over te kunnen gaan tot uitgifte van de zes aandelen B aan de Stichting.

Daarnaast is het voorstel aangenomen tot vervreemding van nog te verwerven aandelen in het kapitaal van SNS REAAL in verband met de lange termijn bonusregeling voor de leden van de Raad van Bestuur.