HomeArchief SNS REAALPersberichten SNS REAALVoordracht Nijhuis voor benoeming tot lid RvC S...

Voordracht Nijhuis voor benoeming tot lid RvC SNS REAAL

De Raad van Commissarissen van SNS REAAL N.V. maakt het voornemen bekend de heer Jos A. Nijhuis (51) aan de algemene vergadering van aandeelhouders voor te dragen voor benoeming tot lid van de RvC.
De voordracht van de heer Nijhuis wordt gedaan vanwege de vacature die is ontstaan door het aftreden van de heer Drs. Jos V.M. van Heeswijk.

Nijhuis is lid van de directie van Schiphol Group en volgt per 1 januari 2009 de heer Cerfontaine op als President & CEO van Schiphol Group. Hij is vele jaren werkzaam geweest bij PricewaterhouseCoopers en haar rechtsvoorgangers, vanaf 2002 tot 2008 als voorzitter van de Raad van Bestuur. In die periode heeft Nijhuis leiding gegeven aan de strategische heroriëntatie van PricewaterhouseCoopers en het initiatief genomen om corporate responsibility tot integraal onderdeel van de bedrijfsvoering te maken. Verder is onder zijn leiding het diversiteitsbeleid geagendeerd en geïmplementeerd.
Nijhuis wordt naast zijn bestuurlijke kwaliteiten voorgedragen vanwege zijn grote kennis en ervaring op het vlak van strategie, financiën en risicobeheer.

Aan de algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL zal worden gevraagd te besluiten over de benoeming van de heer Nijhuis tot lid van de RvC.

Het voornemen bestaat de heer Nijhuis tevens tot commissaris van SNS Bank N.V. en REAAL Verzekeringen N.V. te benoemen.