HomeArchief SNS REAALPersberichten SNS REAALVoordracht Hielkema en Verhagen voor benoeming...

Voordracht Hielkema en Verhagen voor benoeming tot lid RvC SNS REAAL

De Raad van Commissarissen van SNS REAAL N.V. zal aan de algemene vergadering van aandeelhouders op 16 april aanstaande twee kandidaten voordragen voor benoeming tot lid van de RvC; de heer Henjo Hielkema en mevrouw Herna Verhagen.
De RvC is voornemens de heer Hielkema te benoemen tot voorzitter van de RvC.

De voordracht van Hielkema wordt gedaan vanwege de vacature die ontstaat door het aftreden van de huidige voorzitter Prof. Dr. Joop L. Bouma. Naast de heer Bouma treedt ook de heer
Drs. Jos V.M. Van Heeswijk af. Beiden maakten sinds 1990 deel uit van de RvC en treden volgens rooster af per 16 april 2008.

Henjo Hielkema (64) wordt voorgedragen voor benoeming per 16 april 2008. Hielkema was tot 2001 vice-voorzitter van de Executive en Management Board van Fortis en vice-voorzitter Raad van Bestuur van Fortis AMEV. Gedurende het grootste deel van zijn carrière was hij actief in de financiële sector. Tot 31 december 2007 was hij lid van de Raad van Toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Momenteel is Hielkema voorzitter RvC Sligro Food Group, voorzitter RvC van Wijnen Holding N.V. en lid Raad van Toezicht Wereld Natuur Fonds. Hielkema wordt voorgedragen vanwege zijn grote kennis en ervaring op het gebied van bankieren en verzekeren en zijn bestuurlijke kwaliteiten.

Herna Verhagen (41) wordt eveneens voorgedragen voor benoeming per 16 april 2008. Zij is Managing Director Group Human Resources bij TNT en voorheen directielid bij TNT Post. Tevens is zij lid van de Adviesraad van Rijkswaterstaat. De voordracht van mevrouw Verhagen wordt gedaan naar aanleiding van het uitgeoefende, versterkte recht van de Centrale Ondernemingsraad van SNS REAAL om iemand aan te bevelen om als commissaris te worden voorgedragen. De RvC van SNS REAAL ondersteunt deze voordracht volledig. Mevrouw Verhagen wordt voorgedragen vanwege haar expertise op het gebied van organisatieprocessen, sociale aspecten, waaronder werknemersrelaties, en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Aan de algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL zal worden gevraagd te besluiten over de benoeming van de heer Hielkema en mevrouw Verhagen tot lid van de RvC onder opschortende voorwaarde dat De Nederlandsche Bank besluit tot instemming met de benoemingen.

De algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL vindt plaats op woensdag 16 april 2008 in de Jaarbeurs in Utrecht. Aanvang: 10.30 uur.