HomeArchief SNS REAALPersberichten SNS REAALVoordracht door de Nederlandse Staat voor leden...

Voordracht door de Nederlandse Staat voor leden van de Raad van Commissarissen SNS REAAL

De Nederlandse Staat heeft bekend gemaakt welke twee personen zullen worden voorgedragen voor benoeming in de Raad van Commissarissen van SNS REAAL N.V. De personen zijn Charlotte Insinger (43), lid Raad van Bestuur van het Erasmus MC, en Ludo Wijngaarden (61), voormalig directievoorzitter ING Divisie Intermediair en bestuurslid ING Nederland.

De Nederlandse Staat maakt gebruik van zijn recht om twee leden te nomineren voor benoeming in de Raad van Commissarissen, zoals is overeengekomen op 12 november 2008 in het kader van de versterking van het kernkapitaal van SNS REAAL N.V. Beide personen worden ter benoeming door de Raad van Commissarissen voorgedragen op de algemene vergadering van aandeelhouders in april 2009. Tot het moment van de formele benoeming zijn beiden toehoorder van de vergaderingen van de Raad van Commissarissen. Na benoeming zullen deze personen ook worden benoemd in de Raad van Commissarissen van SNS Bank N.V. en REAAL Verzekeringen N.V.

Charlotte Insinger
Charlotte Insinger is lid van de Raad van Bestuur van het Erasmus MC sinds mei 2005, waar zij naast verschillende medische aandachtsgebieden, financiën in haar portefeuille heeft. Daarvoor werkte zij voor de Robeco Groep waar zij verschillende functies bekleedde. Haar laatste functie was die van directeur Fund Administration Services. Van 1989 tot 1998 heeft zij verschillende financiële functies gehad bij Shell.

Ludo Wijngaarden
Ludo Wijngaarden was tot voor kort directievoorzitter van ING Divisie Intermediair (o.a. Nationale-Nederlanden) en bestuurslid ING Nederland. Daarvoor was hij directievoorzitter van de Postbank en de divisie ING Retail. Vanaf 1988 is hij werkzaam geweest bij ING Groep in verschillende functies in zowel de bank- als verzekeringsdivisie. Tot oktober 2008 was hij voorzitter van het Verbond van Verzekeraars, bestuurslid VNO-NCW en lid van de Bankraad van De Nederlandsche Bank. Met ingang van 1 januari 2009 heeft hij verschillende commissariaten in het bedrijfsleven.