HomeArchief SNS REAALPersberichten SNS REAALTrading update derde kwartaal 2011: SNS REAAL r...

Trading update derde kwartaal 2011: SNS REAAL rapporteert nettowinst van € 42 miljoen

Hoofdpunten in het derde kwartaal

  • Nettowinst kernactiviteiten van € 111 miljoen; groei in sparen, banksparen, pensioenen en overlijdensrisicoverzekeringen
  • Afnemend verlies Property finance van € 69 miljoen; fors lagere waardeverminderingen leningen
  • SNS Bank (kernbedrijf) boekt nettowinst van € 50 miljoen, na € 11 miljoen netto afboeking op Griekse staatsobligaties
  • Nettowinst Verzekeringsactiviteiten van € 89 miljoen, positief beïnvloed door rentederivaten
  • Core Tier 1 ratio SNS Bank NV stijgt tot 8,6% (1)
  • DNB solvabiliteitspercentage van de Verzekeringsactiviteiten robuust op 185%, maar lager als gevolg van volatiele financiële markten
  • Kredietlimieten SNS Zakelijk en Property finance verder teruggebracht met € 0,6 miljard

(1) Berekend op basis van Basel II, rekening houdend met de 80% ondergrens van Basel I.

Bijlage