HomeArchief SNS REAALPersberichten SNS REAALTaakverdeling Raad van Bestuur SNS REAAL N.V. w...

Taakverdeling Raad van Bestuur SNS REAAL N.V. wijzigt

De Raad van Bestuur is voornemens de taakverdeling binnen de Raad van Bestuur te wijzigen. Deze wijziging is een logisch gevolg van de bij de nationalisatie door de aandeelhouder geformuleerde opdrachten aan SNS REAAL waaronder een aanpassing van de governance en het tegengaan van de vervlechting van de bank- en verzekeringsactiviteiten.

Gerard van Olphen en Maurice Oostendorp blijven respectievelijk Voorzitter en CFRO van de Raad van Bestuur van SNS REAAL N.V. De heer Okhuijsen zal zich binnen de Raad van Bestuur richten op SNS Retail Bank en zal om die reden ook voorzitter worden van de directie van SNS Retail Bank. De heer Steenpoorte zal zich binnen de Raad van Bestuur richten op het gehele verzekeringsbedrijf.

In goed overleg en met gezamenlijke instemming is naar aanleiding van deze voorgenomen wijziging van taakverdeling van de Raad van Bestuur besloten dat de huidige directievoorzitter van SNS Retail Bank, de heer Ernst-Jan Boers, per 9 september zijn rol als voorzitter neerlegt. “De Raad van Bestuur is Ernst-Jan Boers zeer erkentelijk voor de wijze waarop hij zich onophoudelijk heeft ingespannen voor SNS Retail Bank. Hij verdient hiervoor alle respect. Zeker voor zijn rol en inbreng in de moeilijke en uitdagende periode waarin de Bank zich bevond”, aldus Bestuursvoorzitter Gerard van Olphen.

Bijlage