HomeArchief SNS REAALPersberichten SNS REAALStichting Beheer SNS REAAL benoemt nieuwe bestu...

Stichting Beheer SNS REAAL benoemt nieuwe bestuurders

Stichting Beheer SNS REAAL heeft de heer R. Zwartendijk (66) benoemd tot voorzitter van het bestuur van de Stichting. De heer J. Overmeer (60) is benoemd tot vice-voorzitter van het bestuur.

Rob Zwartendijk was van 1981 tot 1999 lid van de raad van bestuur van Ahold. Op dit moment is hij president-commissaris bij Numico N.V., Nutreco Holding N.V. en Blokker Holding N.V. en commissaris bij Randstad Holding N.V.

Jan Overmeer was van 1990 tot 2006 lid van de directie van Aegon Nederland met als aandachtsgebieden onder meer Asset Management, Corporate and Insitutional Clients en de pensioenuitvoeringsorganisatie voor grote ondernemingspensioenfondsen.

De benoeming van de heer Overmeer is vooralsnog onder het voorbehoud van het verkrijgen van een verklaring van geen bezwaar van de Toezichthouders.

De benoeming van beide bestuurders hangt samen met de statutenwijziging van de Stichting Beheer waarbij is vastgelegd dat maximaal drie bestuurders van de Stichting zitting mogen hebben in de Raad van Commissarissen van SNS REAAL. Het bestuur is nu voltallig en bestaat uit de heren:
R. Zwartendijk, voorzitter
J.M. Overmeer, vice-voorzitter
S.C.J.J. Kortmann
J. den Hoed
H. Muller

Stichting Beheer SNS REAAL is gevormd in 1988. Zij is houdster van 65,5% van de aandelen SNS REAAL N.V. Doelstellingen van de Stichting zijn het in de vorm van aandelen deelnemen in het kapitaal van SNS REAAL en het behartigen van de belangen van SNS REAAL op zodanige wijze dat de belangen van de onderneming en allen die daarbij zijn betrokken, gewaarborgd worden, en het doen van uitkeringen met een ideële of sociale strekking.