HomeArchief SNS REAALPersberichten SNS REAALSRLEV stelt op verzoek EU couponbetaling uit

SRLEV stelt op verzoek EU couponbetaling uit

De Europese Commissie heeft besloten SRLEV N.V. (SRLEV) geen toestemming te geven de op de Obligaties verschuldigde coupon op de aankomende rentebetaaldatum uit te keren. Om die reden moet SRLEV krachtens Voorwaarde 4(e) van de Voorwaarden gebruik maken van haar optionele recht tot uitstel van deze couponbetaling.

SRLEV heeft in april 2011 €400 miljoen aan achtergestelde obligaties (ISIN-code XS0616936372) met een vervaldatum in 2041 uitgegeven (de Obligaties). De uitgiftevoorwaarden zijn opgenomen in een prospectus d.d. 12 april 2011 (de Voorwaarden). De Europese Commissie heeft onlangs besloten SRLEV geen toestemming te geven de op de Obligaties verschuldigde coupon op de aankomende rentebetaaldatum, d.w.z. 15 april 2013, uit te keren. Om die reden moet SRLEV krachtens Voorwaarde 4(e) van de Voorwaarden gebruik maken van haar optionele recht tot uitstel van deze couponbetaling.

Op 1 februari 2013 werd SNS REAAL N.V. (SNS REAAL), de uiteindelijke holding van SRLEV, genationaliseerd door de Nederlandse Staat en heeft de Staat de Europese Commissie officieel in kennis gesteld van een aantal steunmaatregelen ten behoeve van SNS REAAL. Op 22 februari 2013 gaf de Europese Commissie haar goedkeuring aan de staatssteunmaatregelen op voorwaarde van o.a. een verbod op het aflossen van hybride schuld of couponbetaling. Als gevolg hiervan is het SNS REAAL niet toegestaan enige betaling te verrichten op hybride schuldinstrumenten, tenzij dergelijke betalingen voortvloeien uit een juridische verplichting, en is het SNS REAAL, zonder voorafgaande toestemming van de Europese Commissie, niet toegestaan deze instrumenten (vervroegd) af te lossen of ze terug te kopen.

Omdat SRLEV op grond van de Voorwaarden niet verplicht is de op 15 april 2013 verschuldigde rente uit te keren, staat de Europese Commissie SRLEV niet toe om deze coupon te betalen. Krachtens Voorwaarde 7 van de Voorwaarden, is er bij het niet uitbetalen van de coupon geen sprake van verzuim. De onbetaald gebleven rente zal, zolang het onbetaald blijft, gelden als achterstallige rente en hierop zal hetzelfde rentepercentage als op de Obligaties van toepassing zijn.

Bijlage