HomeArchief SNS REAALPersberichten SNS REAALSRLEV stelt couponbetaling uit op EUR 400 miljo...

SRLEV stelt couponbetaling uit op EUR 400 miljoen aan achtergestelde obligaties met een vervaldatum in 2041 (ISIN-code XS0616936372) (2015)

SRLEV heeft in april 2011 EUR 400 miljoen aan achtergestelde obligaties (ISIN-code XS0616936372) met een vervaldatum in 2041 uitgegeven (de Obligaties). De uitgiftevoorwaarden zijn opgenomen in een prospectus d.d. 12 april 2011 (de Voorwaarden).

Op 16 februari 2015 heeft SNS REAAL bekendgemaakt een overeenkomst te hebben gesloten met Anbang Group Holdings Co. Ltd. over de verkoop van VIVAT Verzekeringen (REAAL N.V.). Door deze transactie is het couponverbod opgeheven dat de Europese Commissie had opgelegd op de bij derden geplaatste uitstaande achtergestelde obligaties uitgegeven door SRLEV. Echter, totdat de transactie is afgerond, maakt SRLEV gebruik van haar optionele recht tot uitstel van rentebetaling op deze achtergestelde obligaties. Dit brengt mee dat SRLEV voor de op 15 april 2015 verschuldigde rente op de Obligaties gebruik zal maken van haar optionele recht tot uitstel van de couponbetaling krachtens Voorwaarde 4(e) van de Voorwaarden.

Krachtens Voorwaarde 7 van de Voorwaarden is er bij het niet uitbetalen van de coupon geen sprake van verzuim. De onbetaald gebleven rente zal, zolang het onbetaald blijft, gelden als achterstallige rente en hierop zal hetzelfde rentepercentage als op de Obligaties van toepassing zijn.

Bijlage