HomeArchief SNS REAALPersberichten SNS REAALSRLEV stelt couponbetaling uit op EUR 400 miljo...

SRLEV stelt couponbetaling uit op EUR 400 miljoen aan achtergestelde obligaties met een vervaldatum in 2041 (ISIN-code XS0616936372) (2014)

SRLEV heeft in april 2011 €400 miljoen aan achtergestelde obligaties (ISIN-code XS0616936372) met een vervaldatum in 2041 uitgegeven (de Obligaties). De uitgiftevoorwaarden zijn opgenomen in een prospectus d.d. 12 april 2011 (de Voorwaarden).

Op 18 december 2013 bekrachtigde de Europese Commissie haar voorlopige besluit van 22 februari 2013 in een definitief besluit, waarin de staatssteunmaatregelen als gevolg van de nationalisatie op 1 februari 2013 van SNS REAAL, de uiteindelijke holding van SRLEV, zijn goedgekeurd met oplegging van een hybrid debt call en coupon ban voor betalingen die niet voortvloeien uit een juridische verplichting. Op grond van de Voorwaarden is er voor SRLEV geen juridische verplichting om de op 15 april 2014 verschuldigde rente uit te keren. Om die reden is het SRLEV niet toegestaan om de rente te betalen en zal zij op grond van Voorwaarde 4(e) van de Voorwaarden gebruik maken van haar optionele recht tot uitstel van de couponbetaling.

Krachtens Voorwaarde 7 van de Voorwaarden, is er bij het niet uitbetalen van de coupon geen sprake van verzuim. De onbetaald gebleven rente zal, zolang het onbetaald blijft, gelden als achterstallige rente en hierop zal hetzelfde rentepercentage als op de Obligaties van toepassing zijn.

Bijlage