HomeArchief SNS REAALPersberichten SNS REAALSRLEV stelt couponbetaling uit op CHF 105 miljo...

SRLEV stelt couponbetaling uit op CHF 105 miljoen aan achtergestelde obligaties

SRLEV heeft in juli 2011 CHF 105 miljoen aan achtergestelde obligaties (ISIN-code CH0130249581) zonder einddatum uitgegeven(de Obligaties). De uitgiftevoorwaarden zijn opgenomen in een prospectus d.d. 15 juli 2011 (de Voorwaarden).

Op 18 december 2013 bekrachtigde de Europese Commissie haar voorlopige besluit van 22 februari 2013 in een definitief besluit, waarin de staatssteunmaatregelen als gevolg van de nationalisatie op 1 februari 2013 van SNS REAAL, de uiteindelijke holding van SRLEV, zijn goedgekeurd met oplegging van een hybrid debt call en coupon ban voor betalingen die niet voortvloeien uit een juridische verplichting. Op grond van de Voorwaarden is er voor SRLEV geen verplichting om de op 19 december 2014 verschuldigde rente uit te keren. Om die reden is het SRLEV niet toegestaan om de rente te betalen en zal zij op grond van Voorwaarde 4(e) van de Voorwaarden gebruik maken van haar optionele recht tot uitstel van de couponbetaling.

Krachtens Voorwaarde 7 van de Voorwaarden is er bij het niet uitbetalen van de coupon geen sprake van verzuim. De onbetaald gebleven rente zal, zolang het onbetaald blijft, gelden als achterstallige rente en hierop zal hetzelfde rentepercentage als op de Obligaties van toepassing zijn.

Bijlage