HomeArchief SNS REAALPersberichten SNS REAALSRLEV stelt couponbetaling uit op CHF 105 miljo...

SRLEV stelt couponbetaling uit op CHF 105 miljoen aan achtergestelde obligaties (ISIN-code CH0130249581)

SRLEV heeft in juli 2011 CHF 105 miljoen aan achtergestelde obligaties (ISIN-code CH0130249581) zonder einddatum uitgegeven (de Obligaties). De uitgiftevoorwaarden zijn opgenomen in een prospectus d.d. 15 juli 2011 (de Voorwaarden). De Europese Commissie heeft onlangs besloten SRLEV geen toestemming te geven de op de Obligaties verschuldigde coupon op de aankomende rentebetaaldatum, d.w.z. 19 december 2013, uit te keren. Om die reden maakt SRLEV gebruik van haar optionele recht tot uitstel van deze couponbetaling krachtens Voorwaarde 4(e) van de Voorwaarden. Deze beslissing bekrachtigt het besluit van de Europese Commissie van 22 februari 2013 waarin de staatssteunmaatregelen als gevolg van de nationalisatie van SNS REAAL, de moedermaatschappij van SRLEV, op 1 februari 2013 voorlopig zijn goedgekeurd met oplegging van een coupon ban die onverplichte rentebetaling verhindert.

Omdat SRLEV op grond van de Voorwaarden niet verplicht is de op 19 december 2013 verschuldigde rente uit te keren, staat de Europese Commissie SRLEV niet toe om deze coupon te betalen. Krachtens Voorwaarde 7 van de Voorwaarden, is er bij het niet uitbetalen van de coupon geen sprake van verzuim. De onbetaald gebleven rente zal, zolang het onbetaald blijft, gelden als achterstallige rente en hierop zal hetzelfde rentepercentage als op de Obligaties van toepassing zijn.

Bijlage