HomeArchief SNS REAALPersberichten SNS REAALSNS REAAL tussentijds financieel verslag 2014

SNS REAAL tussentijds financieel verslag 2014

Strategische herstructurering op schema

SNS REAAL rapporteert nettowinst 1e halfjaar 2014 gecorrigeerd voor incidentele posten van € 195 miljoen.

ONTVLECHTING HOLDING, BANK- EN VERZEKERINGSACTIVITEITEN OP SCHEMA

 • Transitie SNS REAAL N.V. van operationele naar financiële holding
 • SNS Bank N.V. en VIVAT Verzekeringen (REAAL N.V.) gepositioneerd als zelfstandige entiteiten
 • Verkoopproces verzekeringsactiviteiten in juli 2014 in gang gezet; informatiememorandum voor de verkoop van de verzekeringsactiviteiten wordt binnenkort aan geïnteresseerde partijen verzonden

SNS RETAIL BANK: FOCUS OP ZELFSTANDIGE TOEKOMST; SOLIDE PRESTATIES

 • Solide nettowinst eerste halfjaar 2014 gecorrigeerd voor incidentele posten bedraagt € 165 miljoen, ondersteund door rentemarge en lagere bijzondere waardeverminderingen op leningen; efficiencyratio van 44,5%
 • Nettowinst eerste halfjaar 2014 van € 114 miljoen, inclusief een incidentele last van € 51 miljoen voor de resolutieheffing aan Nederlandse banken, in verband met de nationalisatie van SNS REAAL
 • Bemoedigende commerciële ontwikkelingen: 35.000 nieuwe klanten, focus op verbetering klanttevredenheid
 • Marktaandeel nieuwe particuliere hypotheken trok aan naar 3,7% (ultimo 2013: 1,8%); marktaandeel particuliere spaartegoeden steeg naar 10,6% (ultimo 2013: 10,1%)
 • Tier 1 kernkapitaalratio SNS Bank N.V. bleef solide op 15,4%, licht lager ten opzichte van ultimo 2013 (16,6%) als gevolg van aanpassingen in de regelgeving

VERZEKERINGSACTIVITEITEN: FOCUS OP SPLITSING, VERKOOPPROCES EN BALANSBESCHERMING; RESULTATEN ONDER DRUK

 • Nettowinst eerste halfjaar 2014 gecorrigeerd voor incidentele posten bedraagt € 44 miljoen, ondersteund door hogere gerealiseerde winsten op aandelen en obligaties door verdere de-risking van de beleggingsportefeuille in afwachting van de desinvestering van de verzekeringsactiviteiten; fors lagere onderliggende winst
 • Nettoverlies eerste halfjaar 2014 van € 225 miljoen, beïnvloed door incidentele dotatie van € 269 miljoen aan de verzekeringstechnische voorziening als gevolg van de LAT
 • Marktaandelen nieuwe individuele periodieke levenpremies (18,4%; geheel 2013: 19,3%) en nieuwe schadeverzekeringspremies bleven goed op niveau; marktaandeel nieuwe collectieve levenpremies onder druk
 • DNB-solvabiliteit verzekeringsactiviteiten lager op 163% (ultimo 2013: 172%) vooral door aanpassingen in modellen en kostenparameters

"IN HET TWEEDE HALFJAAR VAN 2014 GAAN WE VERDER MET DE ONTVLECHTING VAN SNS REAAL, TERWIJL WE ONZE KLANTEN ZO GOED MOGELIJK BLIJVEN BEDIENEN”

Gerard van Olphen, voorzitter Raad van Bestuur

“In het eerste halfjaar van 2014 hebben we hard gewerkt aan verdere voorbereidingen voor de gescheiden toekomst van de bank- en verzekeringsactiviteiten van SNS REAAL. In dit kader werden de eerste fasen van de overdracht van staffuncties op holdingniveau volgens schema afgerond en nieuwe statutaire directies zijn inmiddels benoemd en geïnstalleerd. De Bank en de Verzekeraar
opereren steeds meer als zelfstandige bedrijven, alleen nog wel onder de paraplu van SNS REAAL, dat een transitie ondergaat van een operationele tot een financiële holding. We verwachten de laatste stappen van dit proces in de loop van 2015 te nemen. Verder zijn er belangrijke stappen genomen in de voorbereiding van de verkoop van de verzekeringsactiviteiten. SNS Retail Bank rapporteerde solide halfjaarresultaten, zowel in financieel als commercieel opzicht. De solvabiliteit van SNS Bank N.V. voor wat betreft de Tier 1 kernkapitaalratio en de leverageratio bleef hoog. De verzekeringsactiviteiten kenden een moeilijk eerste halfjaar, voornamelijk als gevolg van een uitdagende marktomgeving. De ontvlechting van SNS REAAL heeft geleid tot hogere kostenallocaties aan de verzekeringsactiviteiten, wat resulteert in een iets lagere winstverwachting, waardoor de LAT en solvabiliteit onder druk komen te staan. Over het geheel genomen rapporteerde SNS REAAL een nettoverlies van € 125 miljoen over het eerste halfjaar van 2014. In het tweede halfjaar van 2014 gaan we verder met de ontvlechting van SNS REAAL, terwijl we onze
klanten zo goed mogelijk blijven bedienen. Graag wil ik naar alle medewerkers mijn waardering uitspreken voor hun inzet in het transitieproces van SNS REAAL,” aldus Gerard van Olphen, voorzitter van de Raad van Bestuur.

Bijlage