HomeArchief SNS REAALPersberichten SNS REAALSNS REAAL streeft naar verdere integratie MVO i...

SNS REAAL streeft naar verdere integratie MVO in bedrijfsvoering

SNS REAAL heeft naast commerciële en financieel-economische doelstellingen oog voor wat er speelt in de samenleving en voor iedereen die bij SNS REAAL is betrokken. SNS REAAL streeft naar een MVO-profiel dat past bij een organisatie die haar oorsprong vindt in de aanpak van maatschappelijke thema's. Maatschappelijk verantwoord ondernemen dient volgens bestuursvoorzitter Sjoerd van Keulen sterker te worden geïntegreerd in de dagelijkse bedrijfsvoering.

Dat blijkt uit het voorwoord in het Maatschappelijk Jaarverslag 2005 dat SNS REAAL vandaag op haar website heeft gepubliceerd.

Het maatschappelijk jaarverslag 2005 is het tweede dat SNS REAAL uitbrengt en beschrijft de vele initiatieven die het concern ontplooit om invulling te geven aan haar maatschappelijke rol. Dat varieert van vergroting van de toegankelijkheid van bancaire diensten door bijvoorbeeld internetbankieren mogelijk te maken voor visueel gehandicapten tot het bieden van verzekeringsmogelijkheden aan mensen met een hoog risicoprofiel. Zo heeft REAAL Verzekeringen dit jaar onder voorwaarden overlijdensrisicoverzekeringen mogelijk gemaakt voor mensen met HIV.

SNS REAAL heeft in 2005 een duurzaamheidsverklaring opgesteld waarmee op MVO-gebied ook een hechtere samenwerking met leveranciers wordt nagestreefd. Hierin is niet alleen opgenomen welke MVO-inspanningen van een leverancier worden verwacht. Een bedrijf moet ook aantonen hoe het zelf invulling geeft aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. De leveranciers wordt gevraagd om op hun beurt de eigen leveranciers MVO-verplichtingen op te leggen en de verantwoordelijkheid voor duurzaamheid ook uit te dragen buiten de productieketen.

Het verslag bevat gegevens over de ontwikkeling van energie- en papierverbruik en Co2-uitstoot per werknemer en een overzicht van de doelstellingen en de realisatie hiervan in 2005 plus de doelstellingen voor 2006. Tevens is een overzicht opgenomen van maatschappelijk verantwoorde financiële producten van SNS REAAL.