HomeArchief SNS REAALPersberichten SNS REAALSNS REAAL sluit overeenkomst compensatieregelin...

SNS REAAL sluit overeenkomst compensatieregeling kosten beleggingsverzekeringen

SNS REAAL heeft een overeenkomst gesloten met de Stichting Verliespolis, de Stichting Woekerpolis Claim, de Vereniging van Effectenbezitters, de Vereniging Eigen Huis en de Vereniging Consument & Geldzaken over een financiële tegemoetkoming voor polishouders over de kosten van beleggingsverzekeringen. De Ombudsman Financiële Dienstverlening ondersteunt de door SNS REAAL opgestelde compensatieregeling.
SNS REAAL neemt met de compensatieregeling verantwoordelijkheid om haar klanten een oplossing te bieden voor een ingewikkeld maatschappelijk probleem. De overeenkomst geldt voor klanten van SNS Bank, REAAL Levensverzekeringen (SRLEVEN N.V.), Zwitserleven, DBV en alle rechtsvoorgangers, waaronder het voormalige AXA Nederland en Winterthur.
De huidige waarde van de tegemoetkoming bedraagt in totaal circa €320 miljoen, inclusief een bedrag van €52,5 miljoen ten behoeve van een fonds voor klanten in schrijnende situaties. SNS REAAL heeft in haar jaarrekening over 2008 naar verwachting voldoende voorzieningen getroffen voor deze tegemoetkoming.
De compensatieregeling van SNS REAAL heeft betrekking op alle 1.030.000 individuele beleggingsverzekeringen, waarvan naar schatting 40% voor een tegemoetkoming in aanmerking komt.
Onder de compensatie regeling zullen de kosten van iedere beleggingsverzekering niet meer dan een maximum percentage bedragen. Klanten van SNS REAAL ontvangen de tegemoetkoming indien blijkt dat op einddatum van hun verzekering de ingehouden kosten boven het afgesproken kostenmaximum uitkomen. Onder kosten vallen niet de premies voor verzekeringsdekkingen zoals de overlijdensrisicodekking.
Er zijn vier kostenmaxima.

2,35% voor beleggingsverzekeringen, waarvan de duur van de beleggingsverzekering 30 jaar of langer is, met een premie in het eerste polisjaar hoger dan of gelijk aan € 2.000 of een koopsom hoger dan of gelijk aan € 20.000;

2,45% voor beleggingsverzekeringen met een premie in het eerste polisjaar hoger dan of gelijk aan € 1.200 of een koopsom hoger dan of gelijk aan € 12.000;

2,85% voor beleggingsverzekeringen met een premie in het eerste polisjaar lager dan € 1.200 of tegen een koopsom lager dan € 12.000;

0,45% additionele kostenopslag voor de hiervoor genoemde categorieën 1,2 en 3 van beleggingsverzekeringen met een garantie van 3% of meer op het netto fondsrendement.

Klanten kunnen informatie vinden op de website van het desbetreffende SNS REAAL onderdeel. Polishouders met een lopende beleggingsverzekering hoeven zelf geen actie te ondernemen om voor de compensatieregeling in aanmerking te komen. Uiterlijk in het derde kwartaal van 2010 wordt bekend gemaakt wat de verwachte hoogte van de financiële tegemoetkoming voor individuele polishouders is. Voor beleggings¬verzekeringen, afgesloten bij het voormalige AXA Nederland of het voormalige Winterthur gebeurt dit naar verwachting in het eerste kwartaal van 2011.