HomeArchief SNS REAALPersberichten SNS REAALSNS REAAL rondt verkoop VIVAT Verzekeringen aan...

SNS REAAL rondt verkoop VIVAT Verzekeringen aan Anbang Insurance Group af

SNS REAAL N.V. maakt bekend dat zij vandaag de verkoop van VIVAT Verzekeringen (REAAL N.V., hierna VIVAT) aan Anbang Group Holdings Co. Ltd., een volle dochter van Anbang Insurance Group Co. Ltd. (Anbang), een toonaangevende Chinese verzekeringsmaatschappij, heeft afgerond. Alle aandelen in VIVAT zijn vandaag aan Anbang geleverd. De naam van REAAL N.V. is per vandaag gewijzigd in VIVAT N.V.

De minister van Financiën, De Nederlandsche Bank (DNB) en de Chinese toezichthouder (CIRC), en de aandeelhouder van SNS REAAL (NLFI) hebben de benodigde goedkeuringen verleend.

Details van de overeenkomst zijn opgenomen in de Kamerbrief van 10 juli jl. (te vinden op www.minfin.nl), waarin de minister van Financiën een update gaf over het verkoopproces van REAAL N.V.

In verband met zijn benoeming tot voorzitter van de Raad van Bestuur van VIVAT N.V. is Gerard van Olphen vandaag teruggetreden als voorzitter en lid van de Raad van Bestuur van SNS REAAL.

Jan Nooitgedagt, voorzitter van de Raad van Commissarissen van SNS REAAL laat in een reactie weten: “Wij zijn Gerard van Olphen erkentelijk voor de wijze waarop hij sinds de nationalisatie (1 februari 2013) leiding heeft gegeven aan SNS REAAL. Het is hem gelukt om samen met de enorme inspanning van alle collega’s, het bedrijf onder moeilijke omstandigheden in rustiger vaarwater te brengen. Hij is er samen met de Raad van Bestuur en het senior management in geslaagd om het bedrijf te splitsen door achtereenvolgens Property Finance te verzelfstandigen naar Propertize, de holding SNS REAAL te ontvlechten, de Bank en de Verzekeraar als zelfstandige ondernemingen neer te zetten en tot slot de verzekeraar te verkopen. De Raad van Commissarissen wenst Gerard van Olphen heel veel succes in zijn nieuwe rol bij VIVAT.”

Daarnaast verlaat Wim Henk Steenpoorte per 31 juli 2015 SNS REAAL als lid van de Raad van Bestuur.

Jan Nooitgedagt, Voorzitter van de Raad van Commissarissen van SNS REAAL laat in een reactie weten: “Een bijzonder woord van dank is op zijn plaats richting Wim Henk Steenpoorte. Onder zijn leiding heeft het directieteam de verzekeraar op een zorgvuldige wijze als zelfstandig bedrijf neergezet en klaargemaakt voor de verkoop. Waarbij de belangen van de klanten van de merken van VIVAT en de medewerkers altijd voorop stonden.”

De Raad van Bestuur van SNS REAAL bestaat met ingang van 31 juli 2015 uit Maurice Oostendorp (waarnemend voorzitter) en Dick Okhuijsen.

In verband met zijn rol als voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC) van VIVAT N.V. is Jan Nooitgedagt per vandaag teruggetreden als voorzitter en lid van de RvC van SNS REAAL N.V. en SNS Bank N.V. Jan van Rutte zal optreden als waarnemend voorzitter van de RvC van SNS REAAL N.V. en als waarnemend voorzitter van de RvC van SNS Bank N.V. Jan van Rutte bedankt Jan Nooitgedagt voor de betrokken, kundige en beheerste wijze waarop hij aan de Raad van Commissarissen in de afgelopen twee turbulente jaren leiding heeft gegeven.

Obligaties uitgegeven door SRLEV N.V.

Het couponverbod dat de Europese Commissie in 2013 oplegde op de bij derden geplaatste uitstaande achtergestelde obligaties uitgegeven door SRLEV N.V. was reeds opgeheven. SRLEV N.V. maakt gebruik van haar optionele recht tot uitstel van rentebetaling op deze achtergestelde obligaties. Na de kapitaalversterking, die binnen negentig dagen plaatsvindt, wordt een besluit genomen over de couponbetaling op deze schulden.

Aankondigingen in verband met door SRLEV uitgegeven obligaties worden voortaan via de website van VIVAT (www.vivatverzekeringen.nl) gedaan. Nadere informatie over de definitieve verkoop wordt daar vandaag gepubliceerd.

Op 27 augustus 2015 publiceert SNS Bank N.V. haar halfjaarresultaten. SNS REAAL publiceert in 2016 haar jaarcijfers over 2015.

Bijlage