HomeArchief SNS REAALPersberichten SNS REAALSNS REAAL rapporteert nettowinst van € 34 miljo...

SNS REAAL rapporteert nettowinst van € 34 miljoen over het derde kwartaal

Hoofdpunten

  • Hogere nettowinst kernactiviteiten van € 133 miljoen
  • Nettoverlies Property Finance € 99 miljoen; hogere bijzondere waardeverminderingen op leningen door een verdere verslechtering van de Nederlandse vastgoedmarkten
  • Lagere nettowinst SNS Bank; hogere nettowinst SNS Retail Bank maar lager resultaat SNS Zakelijk door hogere bijzondere waardeminderingen op leningen
  • Hogere nettowinst verzekeringsactiviteiten, positief beïnvloed door gerealiseerde winsten op beleggingsportefeuille; hogere onderliggende winst bij Leven, beperkte nettowinst bij Schade
  • Totale operationele lasten 6% lager
  • Core Tier 1 ratio SNS Bank NV daalt tot 8,8% (ultimo juni 2012: 9,6%) als gevolg van een stijging van de risicogewogen activa en het verlies bij Property Finance*
  • DNB-solvabiliteit verzekeringsactiviteiten vrijwel stabiel op 198% (ultimo juni 2012: 199%)
  • Herpositionering SNS Zakelijk: commerciële vastgoedfinancieringsportefeuille wordt samengevoegd met die van Property Finance en afgebouwd
  • Eerder aangekondigd onderzoek naar een strategische herstructurering en maatregelen ter versterking en vereenvoudiging van onze kapitaalbasis is nog gaande

(*) De core Tier 1 ratio is berekend op basis van Basel II, rekening houdend met de hoogste risicogewogen activa berekend onder Basel II of Basel I met een ondergrens van 80%.

“We boeken vooruitgang met het bestuderen van een breed scala aan scenario’s gericht op zowel strategische herstructurering als de versterking en vereenvoudiging van onze kapitaalbasis zoals eerder dit jaar medegedeeld. Ons doel is om een allesomvattende oplossing te vinden voor de portefeuille van Property Finance en de kapitaalpositie van SNS REAAL. De uitkomst zal waarschijnlijk bestaan uit een combinatie van verschillende maatregelen. Er zijn nog geen beslissingen genomen. Wij zijn voornemens later dit jaar of begin volgend jaar een verdere update te geven.

De nettowinst van de kernactiviteiten van SNS REAAL van € 133 miljoen bleef in het derde kwartaal goed op peil in een voortdurende uitdagende economische omgeving en kapitaalmarkt. De klantenservice bleef op een hoog niveau, terwijl de operationele lasten met 6% werden terugbracht. De inspanningen en betrokkenheid van onze werknemers hebben wederom een belangrijke bijdrage geleverd aan de prestaties van onze kernactiviteiten.

"De nettowinst van onze kernactiviteiten bleef in het derde kwartaal goed op peil."

Ronald Latenstein, voorzitter Raad van Bestuur

De bijzondere waardeverminderingen op leningen bij Property Finance stegen echter en de afbouw van de commerciële vastgoedfinancieringsportefeuille vertraagde als gevolg van de beperkte herfinancieringscapaciteit van de markt en de toenemende druk op prijzen in de commerciële vastgoedsector. In de toekomst zal SNS Bank zich voornamelijk richten op particuliere klanten. Als gevolg hiervan zal de commerciële vastgoedfinancieringsportefeuille van SNS Zakelijk worden samengevoegd met die van Property Finance.

Hoewel macro-economische trends en financiële markten zeer moeilijk blijven, gaan we door met ons in te zetten voor de uitvoering van onze strategische prioriteiten”, aldus Ronald Latenstein, voorzitter van de Raad van Bestuur.

Bijlage