HomeArchief SNS REAALPersberichten SNS REAALSNS REAAL rapporteert nettowinst van € 23 miljo...

SNS REAAL rapporteert nettowinst van € 23 miljoen

Hoofdpunten in het eerste kwartaal:

  • Nettowinst kernactiviteiten van € 87 miljoen; groei in sparen, banksparen en pensioenen
  • Nettoverlies Property Finance van € 64 miljoen; waardeverminderingen leningen in lijn met kwartaalgemiddelde van 2011
  • Lagere nettowinst SNS Bank wegens verlies op omruil Griekse staatsobligaties, lagere provisie-inkomsten en hogere waardeverminderingen leningen
  • Hogere nettowinst verzekeringsactiviteiten, positief beïnvloed door hogere beleggingsinkomsten, lagere operationele lasten en rentederivaten
  • Core Tier 1 ratio SNS Bank NV stijgt tot 9,4%
  • DNB-solvabiliteitspercentage van de verzekeringsactiviteiten robuust maar lager op 194%, wegens daling lange termijn rentevoeten
  • Kredietlimieten SNS Zakelijk en Property Finance verder teruggebracht met € 0,5 miljard

“De verdere verslechtering van de economische omgeving en de volatiliteit op kapitaal en –financieringsmarkten in aanmerking genomen, heeft SNS REAAL in het eerste kwartaal naar tevredenheid gepresteerd. Gedurende dit kwartaal bleef de rente laag, de aandelenmarkt volatiel en onroerend goed markten kwamen verder onder druk. Desalniettemin rapporteerden onze kernactiviteiten een nettowinst van € 87 miljoen, mede dankzij lagere kostenniveaus. De nettowinst van SNS Bank was lager, maar dit werd meer dan gecompenseerd door een hogere nettowinst van de verzekeringsactiviteiten. In lijn met eerdere indicaties bleef Property Finance verlieslatend, terwijl we doorgaan met de afbouw van de leningenportefeuille. De solvabiliteit van de Groep als totaal bleef solide.

Hoewel we verwachten dat macro-economische trends en financiële markten zeer moeilijk zullen blijven, gaan we door met ons in te zetten voor de uitvoering van onze strategische prioriteiten”, aldus Ronald Latenstein, voorzitter van de Raad van Bestuur.

Bijlage