HomeArchief SNS REAALPersberichten SNS REAALSNS REAAL publiceert online verslag verantwoord...

SNS REAAL publiceert online verslag verantwoord ondernemen

SNS REAAL heeft vandaag haar rapportage over verantwoord ondernemen gepubliceerd op www.snsreaal.nl . Het thema van het verslag is “Focus op verantwoorde groei”(1). Het is voor het eerst dat SNS REAAL volledig digitaal publiceert. SNS REAAL wil hiermee een bijdrage leveren aan het terugdringen van het papierverbruik.

Op www.snsreaal.nl/verantwoordondernemen wordt verslag gedaan van verschillende onderwerpen, waaronder:

Erkenning verantwoord karakter SNS REAAL
SNS REAAL werd in 2007 opgenomen in de FTSE4Good Index. Alleen ondernemingen die zich in hun beleid houden aan criteria op het gebied van verantwoord ondernemen, die hoge standaarden hanteren wat betreft sociale, ethische en milieueisen en actief ook anderen stimuleren hier aandacht aan te geven, komen in aanmerking voor opname in deze index. Tevens werd SNS REAAL opgenomen in de Global Challenges Index, een initiatief van de Hannover Börse en Oekom.

Integriteit als fundament voor het zakendoen
SNS REAAL gaf verder invulling aan haar integriteitsbeleid met praktische toepassingen van haar integriteitsnormen op diverse niveaus van de organisatie. Dit leidde onder meer tot de introductie van een nieuwe gedragscode voor medewerkers en opleidings- en bewustwordingsprogramma's, terwijl voorts in de beoordelingscyclus van medewerkers meer aandacht wordt gegeven aan het onderwerp integriteit, met name als kenmerk van professionaliteit.

Groeiende belangstelling voor verantwoord beleggen
SNS Asset Management introduceerde met succes het SNS Institutional Microfinance Fund. Dit fonds draagt bij aan de sociale ontwikkeling in opkomende landen door middel van kredietverstrekking aan kleine ondernemingen en zelfstandigen. Eind 2007 bedroeg de omvang van dit fonds € 79,5 miljoen en het totaal toegezegde vermogen € 160,5 miljoen.

Aanscherping mensenrechten
ASN Bank scherpte het onderdeel mensenrechten aan in haar aandelenselectieproces. Ook introduceerde de bank nieuwe duurzame spaarproducten in samenwerking met de Landelijke vereniging van Wereldwinkels en Cordaid.