HomeArchief SNS REAALPersberichten SNS REAALSNS REAAL kondigt verkoop aan van VIVAT Verzeke...

SNS REAAL kondigt verkoop aan van VIVAT Verzekeringen aan Anbang Insurance Group

SNS REAAL maakt vandaag bekend dat zij een overeenkomst heeft getekend met Anbang Group Holdings Co. Ltd., een volledige dochter van Anbang Insurance Group Co. Ltd. (Anbang), een internationaal opererende Chinese verzekeringsmaatschappij, voor de verkoop van VIVAT Verzekeringen (REAAL N.V.).

Op grond van de overeenkomst verwerft Anbang Insurance Group 100% van de aandelen van VIVAT voor een bedrag van € 150 miljoen. De solvabiliteit van VIVAT zal door een kapitaalinjectie tot een adequaat niveau versterkt worden. De totale financiële verplichting kan wijzigen als gevolg van mutaties in het IFRS eigen vermogen tussen 31 december 2014 en 30 juni 2015, de verwachte effectieve verkoopdatum.

De transactie is afhankelijk van de gebruikelijke goedkeuring van de toezichthouders. Daarnaast zal bij een sterke daling van het IFRS eigen vermogen tussen 31 december 2014 en 30 juni 2015, de transactie niet plaatsvinden. Naar verwachting zal de verkoop van VIVAT in het derde kwartaal van 2015 zijn afgerond.

Na afronding van de verkoop van VIVAT neemt SNS REAAL een volgende stap in het herstructureringsproces naar aanleiding van de nationalisatie. In overleg met de Nederlandse Staat heeft SNS REAAL besloten om naar een standalone positie van SNS Bank toe te werken. Naar verwachting zal de eerste stap in dit proces de overdracht zijn van SNS Bank vanuit SNS REAAL naar de Nederlandse Staat tegelijk met de verkoop van VIVAT. Specifieke voorwaarden en tijdsschema voor een dergelijke overdracht zijn nog niet vastgesteld.

Door de transactie is het couponverbod opgeheven dat de Europese Commissie had opgelegd op de bij derden geplaatste uitstaande achtergestelde obligaties uitgegeven door SRLEV. Echter, totdat een transactie is afgerond, maakt SRLEV gebruik van haar optionele recht tot uitstel van rentebetaling op deze achtergestelde obligaties.

In een reactie laat Gerard van Olphen, voorzitter van de Raad van Bestuur, weten: “SNS REAAL is verheugd de verkoop van VIVAT aan Anbang Insurance Group te kunnen aankondigen. Anbang, met als thuisbasis China, is een wereldwijd opererende verzekeraar met activiteiten in Noord Amerika, Europa en Azië. Wij verwelkomen de investering van Anbang in de Nederlandse verzekeringssector. Met deze verkoop zal VIVAT een belangrijke rol vervullen bij het verder uitbouwen van de verzekeringsactiviteiten van Anbang in Nederland. We hebben Anbang leren kennen als een zeer toegewijde en professionele partij die actief haar activiteiten buiten China aan het uitbreiden is. Door deze transactie zijn de belangen van de polishouders en medewerkers van VIVAT gewaarborgd. Met de afsplitsing van Propertize per 30 december 2013, de huidige verkoop van VIVAT en de op handen zijnde overdracht van SNS Bank aan de Nederlandse Staat, zijn wij in de laatste fase van het herstructureringsproces van SNS REAAL beland.”

Anbang Insurance Group: “Wij zijn zeer verheugd de overname van VIVAT aan te kondigen. Deze transactie die past in de strategie van Anbang van internationale diversificatie en ontwikkeling in Nederland. Wij hebben de mogelijkheden om de solvabiliteit van VIVAT te versterken en verder te bouwen aan de reeds sterke positie van het bedrijf. We zijn ervan overtuigd dat we een solide basis voor VIVAT, haar klanten en haar medewerkers kunnen bieden. Wij verheugen ons op een langdurige en succesvolle relatie met het bedrijf en haar klanten. Wij zijn van mening dat Anbang kan profiteren van de voortdurende consolidatie in de Nederlandse verzekeringssector.”

Per eind december 2014 bedroeg de DNB-solvabiliteit van VIVAT, op basis van cijfers die niet door de accountant zijn gecontroleerd, ongeveer 136%, terwijl de DNB-solvabiliteit van SRLEV, de juridische entiteit bestaande uit de meeste levensverzekeringsactiviteiten, ongeveer 141% was.

Aangezien de hierboven aangekondigde stappen de groepsstructuur van SNS REAAL direct beïnvloeden, stelt SNS REAAL de publicatie van haar jaarcijfers over 2014, gepland op 12 maart, uit tot een nader te bepalen datum.

Bijlage