HomeArchief SNS REAALPersberichten SNS REAALSNS REAAL kernactiviteiten rapporteren nettowin...

SNS REAAL kernactiviteiten rapporteren nettowinst 1e halfjaar 2013 van € 204 miljoen

SNS REAAL inclusief Property Finance rapporteert 1e halfjaar 2013 nettoverlies van € 1.585 miljoen door eenmalige voorziening voor de vastgoedfinancieringsportefeuille in verband met nationalisatie.

KERNACTIVITEITEN (SNS RETAIL BANK EN VERZEKERINGSACTIVITEITEN) RAPPORTEREN NETTOWINST VAN € 204 MILJOEN

  • Hogere nettowinst SNS Retail Bank van € 218 miljoen, voornamelijk door hogere rentemarge en overige baten
  • € 1,3 miljard netto instroom aan particuliere spaargelden bij SNS Retail Bank na nationalisatie
  • Lagere onderliggende winst bij verzekeringsactiviteiten van € 29 miljoen door lagere directe beleggingsbaten, hogere claims bij Schade en lagere verzekeringstechnische resultaten
  • Nettoverlies verzekeringsactiviteiten van € 53 miljoen, door bijzondere waardevermindering op immateriële activa en een lagere onderliggende performance

STERKE VERBETERING SOLVABILITEIT SNS BANK EN VERLAGING DOUBLE LEVERAGE SNS REAAL DOOR NATIONALISATIEMAATREGELEN; SOLVABILITEIT VERZEKERAAR LICHT LAGER

  • Core Tier 1 ratio bankactiviteiten verbetert naar 12,2% (6,1% ultimo 2012); Pro forma core Tier 1 ratio bedraagt 16,3%
  • DNB-solvabiliteit verzekeringsactiviteiten van 172% (176% ultimo 2012)
  • Double leverage SNS REAAL daalt tot 107% (130% ultimo 2012)

NETTO VERLIES VAN € 1.789 MILJOEN BIJ PROPERTY FINANCE

  • Nettoverlies Property Finance door € 1,8 miljard netto impact van de voorziening om vastgoedfinancieringsportefeuille in lijn te brengen met de overdrachtswaarde zoals bepaald door de Nederlandse Staat
  • Pro forma netto exposure van Property Finance (na aftrek van de extra voorziening) teruggebracht naar € 4,8 miljard
  • Goede vooruitgang op voorgenomen afsplitsing van Property Finance in een afzonderlijke vastgoedbeheerorganisatie per 31 december 2013

"IN DE LOOP VAN HET TWEEDE KWARTAAL KWAM
SNS REAAL IN RUSTIGER VAARWATER"

Gerard van Olphen, voorzitter Raad van Bestuur

“In de loop van het tweede kwartaal kwam SNS REAAL in rustiger vaarwater. De meeste nationalisatiemaatregelen zijn uitgevoerd en
de kernactiviteiten van SNS REAAL rapporteerden een nettowinst over het eerste halfjaar van € 204 miljoen. Bijzondere waardeverminderingen van immateriële vaste activa (voornamelijk VOBA) en een lagere onderliggende performance veroorzaakten het nettoverlies bij de verzekeringsactiviteiten in het tweede kwartaal. Toch rapporteerden de kernactiviteiten van SNS REAAL een nettowinst van € 34 miljoen in deze periode dankzij de voortdurende goede prestatie van SNS Retail Bank. We boeken vooruitgang met de voorbereidingen voor de overdracht van Property Finance aan een afzonderlijke vastgoedbeheerorganisatie en zijn begonnen met de financiële ontvlechting van de holding, de bank en de verzekeraar. We zijn in toenemende mate in staat ons te richten op onze kernactiviteiten en klanten en zijn op schema bij het opstellen van een herstructureringsplan voor SNS REAAL, in samenwerking met de het ministerie van Financiën. Het plan wordt uiterlijk 22 augustus bij de Europese Commissie ingediend. Als de Europese Commissie haar definitieve besluit over de staatssteun, inclusief de afsplitsing van Property Finance, heeft
gepubliceerd, gaan we onverminderd door met de uitvoering van het herstructureringsplan en kunnen we ons volledig richten op onze kernactiviteiten.”, aldus Gerard van Olphen, voorzitter van de Raad van Bestuur.

Bijlage