HomeArchief SNS REAALPersberichten SNS REAALSNS REAAL geeft € 300 miljoen ongedekte obligat...

SNS REAAL geeft € 300 miljoen ongedekte obligaties uit

SNS REAAL heeft aangekondigd dat het € 300 milljoen ongedekte obligaties zal uitgeven met vervaldatum 4 maart 2013 onder het Debt Issuance Programme van SNS Bank N.V. en SNS REAAL N.V.. De obligaties, geprijsd op 99.662 procent, hebben een coupon van 4,125%. De afwikkelingsdatum van deze transactie is 4 december 2009.
De obligaties worden genoteerd aan Euronext Amsterdam en de Luxemburgse beurs. Het prospectus zal beschikbaar zijn op de website van SNS REAAL, www.snsreaal.nl .
Deze transactie is onderdeel van de algemene funding activiteiten van SNS REAAL.
Lead managers zijn Calyon, Citi and Société Générale CIB. ABN Amro Bank N.V. en SNS Securities zijn co-leads op deze transactie.

Disclaimer

Dit persbericht bevat uitsluitend feitelijke informatie en dient niet te worden opgevat als een opinie of aanbeveling met betrekking tot de koop of verkoop van aandelen of andere effecten die zijn uitgegeven door SNS REAAL N.V.. Dit persbericht bevat geen waardeoordeel of voorspelling met betrekking tot de financiële resultaten van SNS REAAL N.V.
Deze documenten zijn alleen bestemd voor informatiedoeleinden. Ze zijn niet bestemd, en mogen niet worden opgevat, als een aanbod om Notes te verkopen, of als een uitnodiging tot enig aanbod om Notes te kopen in de Verenigde Staten, Canada, Australië, Japan, Italië of enige andere jurisdictie waarin een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop verboden is.
De Notes zijn niet en zullen niet geregistreerd worden ingevolge de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de 'Securities Act') en zullen ook niet geregistreerd worden bij enige toezichthouder op het effectenverkeer in een staat van of in een andere jurisdictie behorende tot de Verenigde Staten. De Notes mogen niet worden aangeboden, verkocht of geleverd, direct of indirect, in de Verenigde Staten of aan of namens U.S. personen.
Dit document mag alleen verspreid worden onder en gericht zijn tot: (i) personen die zich buiten het Verenigd Koninkrijk bevinden; of (ii) aan 'investment professionals' als bedoeld in artikel 19 lid 5 van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (de 'Order'); of (iii) personen die vallen onder artikel 43 van de Order, en andere personen aan wie dit rechtsgeldig gecommuniceerd mag worden op basis van een uitzondering op section 21(i) van bovengenoemde Act (al zulke personen tezamen, de 'Relevante Personen'). De Notes staan alleen ter beschikking tot, en enige uitnodiging, aanbod of overeenkomst om in te schrijven voor dergelijke Notes of dergelijke Notes te kopen of anderszins te verkrijgen zal alleen gericht worden tot Relevante Personen. Een persoon die niet een Relevante Persoon is dient niet te handelen naar of te vertrouwen op dit document of enig onderdeel daarvan.

Dit persbericht is niet bedoeld als een aanbod om effecten te (ver)kopen of als een uitnodiging daartoe.