HomeArchief SNS REAALPersberichten SNS REAALSNS REAAL 2013 resultaten

SNS REAAL 2013 resultaten

 • Kernactiviteiten SNS REAAL rapporteren nettowinst exclusief incidentele posten van € 386 miljoen; Inclusief incidentele posten nettoverlies van € 414 miljoen
 • Sterke core Tier 1 ratio SNS Bank van 16,6%; DNB Solvabiliteit verzekeringsactiviteiten beperkt lager met 172%; Double leverage SNS REAAL duidelijk verbeterd
 • Strategische herstructurering verder geïmplementeerd na definitief EC-besluit: Property Finance afgesplitst op 31 december 2013 en hernoemd in Propertize; Verzekeringsactiviteiten voorbereid voor desinvestering
 • Nettoverlies SNS REAAL van € 1.950 miljoen veroorzaakt door verlies bij Property Finance en incidentele posten bij de verzekeringsactiviteiten

SNS RETAIL BANK

 • Fors hogere nettowinst exclusief incidentele posten van € 269 miljoen (2012: € 124 miljoen), voornamelijk dankzij hogere rentemarge
 • Fors hogere nettowinst van € 190 miljoen (2012: € 88 miljoen), ondanks een eenmalige last verbonden aan herwaardering van DBV-securitisatiestructuren
 • SNS Retail Bank verwelkomde meer dan 50.000 nieuwe klanten, particuliere spaartegoeden stegen naar € 33,3 miljard; Productie nieuwe particuliere hypotheken groeide weer in vierde kwartaal
 • Core Tier 1 ratio bankactiviteiten verbeterde naar 16,6% (6,1% per ultimo 2012)

VERZEKERINGSACTIVITEITEN

 • Lagere nettowinst exclusief incidentele posten van € 124 miljoen (2012: € 402 miljoen), door lagere gerealiseerde winsten op obligaties en een lagere onderliggende winst
 • Nettoverlies van € 623 miljoen (2012: nettoverlies van € 147 miljoen), door incidentele bijzondere waardeverminderingen immateriële activa, vooral gerelateerd aan de acquisities van AXA NL en Zwitserleven
 • DNB Solvabiliteit beperkt lager met 172% (176% per ultimo 2012)

PROPERTY FINANCE

 • Nettoverlies van € 1.536 miljoen door afwaardering om waardering vastgoedfinancieringsportefeuille in lijn te brengen met overdrachtswaarde zoals bepaald door de Nederlandse Staat
 • Property Finance per 31 december 2013 gescheiden van SNS REAAL; Financiering gegarandeerd door de Nederlandse Staat

DEFINITIEF EC BESLUIT HERSTRUCTURERINGSPLAN

 • Financiële ontvlechting van holding, bank- en verzekeringsactiviteiten in gang gezet
 • Bank- en verzekeringsactiviteiten worden opgesplitst; Verzekeringsactiviteiten worden voorbereid voor desinvestering; SNS REAAL N.V. wordt voorbereid om na verloop van tijd te worden afgebouwd

"IN DIT TURBULENTE JAAR ZIJN WE ONZE KLANTEN ZEER DANKBAAR VOOR HUN LOYALITEIT EN ONZE MEDEWERKERS VOOR HUN MOTIVATIE EN TOEWIJDING”

Gerard van Olphen, voorzitter Raad van Bestuur

“Het definitieve besluit van de Europese Commissie op 18 december 2013 over de staatssteun, inclusief instemming met het herstructureringsplan, heeft de basis gelegd voor de toekomst van SNS REAAL. Het schept duidelijkheid voor de klanten van SNS REAAL en voor onze medewerkers. Net voor het einde van 2013 werd Property Finance afgesplitst van SNS REAAL. In de loop van 2013 hebben we al voorbereidingen getroffen zodat we in 2014 goede voortgang kunnen maken met de uitvoering van het herstructureringsplan. Het over 2013 gerapporteerde nettoverlies werd voornamelijk veroorzaakt door Property Finance, inclusief een noodzakelijke afwaardering na de nationalisatie. Daarnaast leidden bijzondere waardeverminderingen van immateriële vaste activa en een lager onderliggend resultaat tot een nettoverlies bij de verzekeringsactiviteiten. SNS Retail Bank rapporteerde een solide winst en haar kapitaalpositie verbeterde naar een robuust niveau. In dit turbulente jaar zijn we onze klanten zeer dankbaar voor hun loyaliteit en onze medewerkers voor hun motivatie en toewijding”, aldus Gerard van Olphen, voorzitter van de Raad van Bestuur.

Bijlage