HomeArchief SNS REAALPersberichten SNS REAALSNS Bank versterkt positie in zakelijke markt

SNS Bank versterkt positie in zakelijke markt

Meer focus in bestaande zakelijke activiteiten SNS Bank

SNS Bank gaat haar activiteiten op het gebied van zakelijke dienstverlening versterken. De distributiekracht wordt vergroot door meer bedrijvenadviseurs in te zetten. Er komen product/marktcombinaties die zich met kennis en diensten richten op ondernemers en organisaties uit specifieke sectoren. Speciaal voor het midden- en kleinbedrijf wordt een standaard productpakket ontwikkeld, dat alle diensten van SNS Bank omvat. Bij het financieren van het MKB zal SNS Bank zich, vanuit haar specialisme, richten op bedrijfshypotheken. Deze plannen zijn gericht op een sterkere positie in de zakelijke markt.

Met het doorvoeren van deze maatregelen komt SNS Bank tegemoet aan de wensen van de zakelijke klant: een snellere en betere dienstverlening met een overzichtelijk en transparant productaanbod. Daarnaast worden specialisten ingezet voor specifieke marktsegmenten. In de toekomst wordt meer gebruik gemaakt van de efficiënte verkoop- en verwerkingsprocessen die zich in het particulier bedrijf hebben bewezen. De distributiekracht wordt vergroot door in elk van de 22 rayons bedrijvenadviseurs in te zetten. De dienstverlening via internet en telefoon wordt geïntensiveerd.

Door de inrichting van speciale product/marktcombinaties, zogenaamde specials, zal de bank zich specifiek gaan richten op ondernemers en organisaties in de marktsegmenten vastgoed, milieuproductiesector (onder andere groenfinancieringen) en de non-profit sector. Door de inzet van specialisten en een gerichte aanpak wil SNS Bank haar marktaandeel in deze segmenten vergroten.

In breder perspectief richt de bank zich op alle ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf met een standaard productenpakket dat bestaat uit producten op het gebied van verzekeren, betalingsverkeer, creditgelden en beleggen, en financieren. Snelheid en transparantie zijn daarbij sleutelwoorden. Speerpuntproduct bij financieringen wordt de bedrijfshypotheek.

Door het aanbrengen van focus en het stroomlijnen van processen met het particuliere bedrijf, vervallen circa 70 arbeidsplaatsen. Voor de betrokken medewerkers geldt een sociaal plan waarbij uitgangspunt is dat naar een passende nieuwe functie binnen SNS REAAL en extern wordt gezocht. De voorgenomen besluiten zijn vandaag ter advisering voorgelegd aan de Ondernemingsraad van SNS Bank.