HomeArchief SNS REAALPersberichten SNS REAALSNS Bank tussentijds financieel verslag 2014

SNS Bank tussentijds financieel verslag 2014

SNS Bank N.V. rapporteert nettowinst 1e halfjaar 2014 gecorrigeerd voor incidentele posten van € 162 miljoen.

SNS RETAIL BANK: SOLIDE PRESTATIES EERSTE HALFJAAR 2014

  • Solide nettowinst eerste halfjaar 2014 gecorrigeerd voor incidentele posten van € 162 miljoen, geholpen door rentebaten en lagere bijzondere waardeverminderingen
  • Nettowinst eerste halfjaar 2014 van € 111 miljoen, inclusief een eenmalige last van € 51 miljoen voor de resolutieheffing aan Nederlandse banken, in verband met de nationalisatie van SNS REAAL
  • Bemoedigende commerciële ontwikkelingen: 35.000 nieuwe klanten; focus op verbetering klanttevredenheid
  • Marktaandeel nieuwe particuliere hypotheken trok aan naar 3,7% (ultimo 2013: 1,8%); marktaandeel particuliere spaartegoeden steeg naar 10,6% (ultimo 2013: 10,1%)
  • Tier 1 kernkapitaalratio SNS Bank N.V. bleef solide op 15,4%, licht lager ten opzichte van ultimo 2013 (16,6%) als gevolg van aanpassingen in regelgeving
  • Licht hogere efficiencyratio van 44,8% (eerste halfjaar 2013: 41,5%) doordat in de totale baten in het eerste halfjaar van 2013 een aanzienlijk bedrag aan incidentele baten was begrepen

FOCUS OP STAND-ALONE TOEKOMST

  • SNS Bank N.V. gepositioneerd als zelfstandige entiteit
  • Transitie SNS REAAL N.V. van operationele tot financiële holding

"IN HET EERSTE HALFJAAR VAN 2014 RAPPORTEERDE SNS RETAIL BANK SOLIDE RESULTATEN, ZOWEL IN FINANCIEEL ALS IN COMMERCIEEL OPZICHT”

Dick Okhuijsen, voorzitter Raad van Bestuur

“In het eerste halfjaar van 2014 rapporteerde SNS Retail Bank solide resultaten, zowel in financieel als in commercieel opzicht. De solvabiliteit voor wat betreft de Tier 1 kernkapitaalratio en de leverageratio bleef sterk. Marktaandelen in hypotheken en spaartegoeden verbeteren geleidelijk. Tegelijkertijd hebben we hard gewerkt om ons voor te bereiden op de positionering van onze Bank als zelfstandige entiteit. De eerste fasen van de overdracht van staffuncties naar de Bank zijn afgerond. Bovendien is en nieuwe statutaire directie benoemd en geïnstalleerd.

In het tweede halfjaar van 2014 blijven we ons richten op de stand-alone toekomst van onze Bank en het zo goed mogelijk bedienen van onze klanten”, aldus Dick Okhuijsen, voorzitter van de directie van SNS Bank.

Bijlage