HomeArchief SNS REAALPersberichten SNS REAALSNS Asset Management scoort internationaal bijn...

SNS Asset Management scoort internationaal bijna 100% met verantwoord investeringsbeleid

Dit jaar werd SNS Asset Management vergeleken met 345 vermogensbeheerders wereldwijd. SNS AM scoort op alle onderwerpen in het top kwartiel en reikt, aldus de PRI, in de individuele scores ver boven alle concurrenten uit (ook die in Nederland). Op een aantal terreinen, zoals de integratie van aspecten van ESG (Environmental Social en Governance) in het vermogensbeheer, de samenwerking met andere ondertekenaars, actief aandeelhouderschap en rapportage ontvangt SNS AM zelfs de perfecte score van 100 procent.

“De feedback die wij dit jaar ontvingen van de PRI vormt een erkenning van de voorlopersrol die SNS REAAL op het terrein van verantwoord beleggen heeft. Als vermogensbeheerder van onder meer REAAL en Zwitserleven voert SNS Asset Management al vele jaren actief beleid. We plukken daar nu de vruchten van”, aldus Manuel Adamini, Hoofd ESG-Research van SNS Asset Management.

De door de Verenigde Naties gesteunde Principles for Responsible Investment (PRI) is een wereldwijd initiatief. Het heeft als doel om verantwoord beleggen te stimuleren onder eigenaren en beheerders van institutioneel vermogen. Inmiddels zijn meer dan 850 institutionals aangesloten, met een belegd vermogen van ongeveer USD 25,000 miljard. SNS Asset Management is sinds de start in 2006 actief lid. Als ondertekenaar heeft de vermogensbeheerder de verplichting om jaarlijks te rapporteren over haar vooruitgang op de zes principes die dit initiatief telt.

“Het zal een uitdaging zijn om dit zeer hoge niveau vast te houden. De concurrentie zit niet stil”, aldus Adamini. “Daarom zijn we nu al bezig om de hoge positie ook volgend jaar weer waar te maken. Daarbij kan men denken aan onze inspanningen op het terrein van verantwoorde vastrentende beleggingen”.

Wat dit jaar ook pas beperkt in de evaluatie is meegenomen, is impact investing. Bij deze vorm van verantwoord beleggen gaat het om investeringen die zowel financieel als maatschappelijk waarde toevoegen. SNS Asset Management heeft hierin het voortouw genomen. Voorbeelden van investeringen zijn microfinanciering, verantwoorde landbouw, schone technologie en duurzame energie. SNS Impact Investing heeft een vooraanstaande positie op het terrein van microfinanciering opgebouwd en wordt gezien als een van de trekkers van de Principles for Investors in Inclusive Finance. Dit initiatief, dat inmiddels onderdak heeft gevonden bij de PRI, zal volgend jaar zeker bijdragen aan het behoud van de leidinggevende positie van SNS Asset Management in de wereldtop.

Voor meer informatie

Marike Andringa, SNS REAAL Corporate Communicatie.
Mobiel: 06 - 53 9419 00, email: corporatecommunicatie@snsreaal.nl.

Over SNS Asset Management

SNS Asset Management is de vermogensbeheerder van SNS REAAL en vervult een voortrekkersrol op het gebied van verantwoord vermogensbeheer. SNS Asset Management beheert vermogens van REAAL, ASN Bank, ASN Beleggingsfondsen Beheer (ABB), SNS Beleggingsfondsen Beheer (SBB) en de Zwitserleven Beleggingsfondsen en alle gescheiden accounts. Daarnaast doet SNS AM ook het vermogensbeheer voor externe klanten en de deelnemers in de eigen fondsen van SNS AM. SNS AM beheert een totaal vermogen van 42,4. miljard euro.

Bepaling betreffende openbaarmaking scores

De scores zijn berekend op basis van zelfbeoordeling van de ondertekenaars aan de hand van de door de PRI Assessment Group goedgekeurde scoremethodologie. Hoewel een beperkte controle onder een deel van de ondertekenaars heeft plaatsgevonden, zijn de antwoorden niet onafhankelijk getoetst door het Secretariaat van de PRI, de PRI Assessment Group of een derde partij. Individuele resultaten, waaronder vergelijkingen met de algehele resultaten (kwartielen) zijn indicatief en houden geen goedkeuring van de activiteiten van een bij de PRI aangesloten partij. Hoewel deze informatie als betrouwbaar wordt beschouwd, worden geen garanties afgegeven en is het niet mogelijk bezwaar te maken ten aanzien van de nauwkeurigheid van de verschafte informatie, en kan er geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaard worden voor fouten, omissies of onnauwkeurigheden in deze informatie.

Raadpleeg het UNPRI Report on Progress 2011.

Bijlage