HomeArchief SNS REAALPersberichten SNS REAALSlotdividend 2006 SNS REAAL

Slotdividend 2006 SNS REAAL

Zoals bekend gemaakt op 10 mei 2007 heeft op 9 mei 2007 de algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. besloten tot een slotdividend van € 0.39 per aandeel, welk dividend in de vorm van keuzedividend zal worden uitgekeerd.

SNS REAAL N.V. maakt bekend dat het aantal dividendgerechtigde aandelen dat recht geeft op één nieuw aandeel is vastgesteld op 44. Gebaseerd op de naar het handelsvolume gewogen gemiddelde van de beurskoersen van 30 mei 2007, 31 mei 2007 en 1 juni 2007, zijnde € 17,074, vertegenwoordigt 1/44e deel een waarde van € 0,3880, hetgeen nagenoeg gelijk is aan het dividend in contanten van € 0,39.

Betaling van het dividend en levering van de aandelen, onder verrekening van een eventuele resterende fractie in contanten, uit hoofde van verwisseling van dividendrechten zal vanaf 6 juni 2007 geschieden bij ABN AMRO Bank N.V. te Breda.