HomeArchief SNS REAALPersberichten SNS REAALReactie SNS REAAL op AFM Rapport Beleggingsverz...

Reactie SNS REAAL op AFM Rapport Beleggingsverzekeringen

De AFM heeft vandaag haar rapport gepresenteerd over beleggingsverzekeringen. SNS REAAL is van mening dat het rapport een goed inzicht biedt in de werking van beleggingsverzekeringen.

Uiteraard zijn ook producten van REAAL en een behoorlijk aantal rechtsvoorgangers onderzocht. De AFM noemt in haar rapport een aantal REAAL producten, afgenomen door maatmensen (hypothetische klanten). Deze voorbeelden zijn echter niet zonder meer representatief voor de werkelijke verzekeringsportefeuille van REAAL. Wanneer de maatmensen die niet of nauwelijks voorkomen in de werkelijke REAAL portefeuille, worden uitgesloten, ontstaat er wel een representatief beeld, zo blijkt uit onze eigen bevindingen: 84% van de daadwerkelijk verkochte producten van REAAL kent een kostenmaximum van 3,5% of lager.

Wanneer blijkt dat wij een onredelijk kostenpercentage in rekening hebben gebracht aan klanten, dan zullen wij dit uiteraard compenseren. SNS REAAL heeft contact gelegd met de consumentenstichtingen om gesprekken hierover te voeren met als doel om tot overeenstemming te komen over ons voorgenomen compensatiebeleid.

SNS REAAL streeft ernaar voor het einde van het jaar bekend te maken hoe klanten gecompenseerd zullen worden.

Wij hebben nog steeds de verwachting dat de desbetreffende kosten voor SNS REAAL minder zullen zijn dan ons marktaandeel doet vermoeden. Dit is met name het gevolg van de betrekkelijk jonge portefeuille. Het AFM rapport geeft geen aanleiding ons standpunt te herzien.