HomeArchief SNS REAALPersberichten SNS REAALNettowinst SNS REAAL 1e halfjaar 2012 € 115 mil...

Nettowinst SNS REAAL 1e halfjaar 2012 € 115 miljoen

NETTOWINST KERNACTIVITEITEN € 246 MILJOEN

 • Lagere nettowinst SNS Retail Bank van € 70 miljoen, voornamelijk door hogere bijzondere waardeverminderingen op leningen
 • Nettowinst SNS Zakelijk beperkt tot € 3 miljoen, vergelijkbaar met tweede halfjaar 2011
 • Onderliggend resultaat verzekeringsactiviteiten beperkt hoger op € 131 miljoen, gedreven door lagere operationele kosten
 • Forse stijging nettowinst REAAL naar € 164 miljoen, door positieve waardestijgingen op derivaten
 • Hogere nettowinst Zwitserleven van € 52 miljoen door gerealiseerde waardestijgingen op obligaties
 • Algemene stijging klanttevredenheid; groei in sparen, banksparen en pensioenen
 • Op koers met kostenreductieprogramma’s; operationele lasten 6% lager

VOORTDURENDE AFBOUW POSITIE PROPERTY FINANCE

 • Nettoverlies Property Finance € 131 miljoen in verslechterende markten
 • Bijzondere waardeverminderingen van € 140 miljoen
 • Totale positie Property Finance verminderd met € 548 miljoen tot € 4,7 miljard (-10%)
 • Internationale exposure verminderd met € 352 miljoen tot € 2,0 miljard (-15%)
 • Totale gezamenlijke positie Property Finance en SNS Zakelijk verminderd met € 1,1 miljard (-10%)

SOLVABILITEIT EN KAPITAALBEHEER

 • Core Tier 1 ratio bankactiviteiten 9,6% (ultimo 2011: 9,2%)
 • EBA-kapitaaltekort bankactiviteiten volledig ingelopen
 • DNB-solvabiliteit verzekeringsactiviteiten 199% (ultimo 2011: 203%)
 • Double leverage steeg naar 117,7% (2011: 115,1%)
 • Kapitaal vrijvalprogramma van € 700 miljoen grotendeels voltooid
 • Vrijgemaakt kapitaal gebruikt om solvabiliteit te versterken in uitdagende marktomgeving
 • Onderzoek naar strategische herstructurerings- en kapitaalversterkings scenario’s
 • Alle scenario’s worden nog steeds onderzocht, op dit moment geen besluiten genomen

“In een voortdurende uitdagende economische omgeving hebben onze kernactiviteiten een nettowinst gerealiseerd over het eerste halfjaar van 2012. Als gevolg van onze strategische focus is de klanttevredenheid verbeterd, terwijl onze kosten verder zijn verlaagd. De positie van onze voormalige Property Finance business nam met € 1,1 miljard af. Property Finance bleef verlieslatend, terwijl vastgoedmarkten verder verslechterden. Eind juni 2012 was ons programma om € 700 miljoen aan kapitaal vrij te maken, oorspronkelijk bedoeld voor de terugbetaling van de kapitaalsteun van de Nederlandse Staat, grotendeels voltooid. Echter, de belangrijkste prioriteiten in dit stadium zijn om met het vrijgemaakte kapitaal de komende jaren de versterking van de core Tier 1 ratio van de bankactiviteiten tot 10% te ondersteunen en de solvabiliteitspositie van onze verzekeringsactiviteiten te ondersteunen, gegeven de historisch lage rente. We onderzoeken op dit moment een breed scala aan maatregelen gericht op versterking en vereenvoudiging van onze kapitaalbasis alsook strategische herstructureringsscenario’s, zoals de verkoop van bedrijfsonderdelen. Op dit moment is nog geen beslissing genomen op een van de verschillende mogelijkheden. We verwachten later dit jaar een update te geven. De vooruitzichten voor het resterende jaar blijven zeer uitdagend. Desalniettemin blijven we ons richten op de uitvoering van onze strategische prioriteiten.”, aldus Ronald Latenstein, voorzitter van de Raad van Bestuur.

Bijlage