HomeArchief SNS REAALPersberichten SNS REAALNettoverlies 2012 van € 972 miljoen door verlie...

Nettoverlies 2012 van € 972 miljoen door verlies bij Property Finance en incidentele posten

KERNACTIVITEITEN (SNS RETAIL BANK EN VERZEKERINGSACTIVITEITEN) RAPPORTEREN NETTOWINST GECORRIGEERD VOOR INCIDENTELE POSTEN VAN € 443 MILJOEN IN 2012

 • Lagere nettowinst gecorrigeerd voor incidentele posten SNS Retail Bank van € 124 miljoen, voornamelijk door hogere bijzondere waardeverminderingen op leningen
 • Hogere nettowinst gecorrigeerd voor incidentele posten verzekeringsactiviteiten van € 402 miljoen, door gerealiseerde waardestijgingen op obligaties
 • Incidentele posten kernactiviteiten van € 602 miljoen negatief, betreft met name bijzondere waardeverminderingen van goodwill en VOBA bij de verzekeringsactiviteiten
 • Nettoverlies kernactiviteiten van € 159 miljoen, voornamelijk door incidentele bijzondere waardeverminderingen op immateriële activa

AANZIENLIJK NETTOVERLIES VAN € 813 MILJOEN BIJ PROPERTY FINANCE DOOR FORS HOGERE BIJZONDERE WAARDEVERMINDERINGEN OP LENINGEN IN 2012

 • Bijzondere waardeverminderingen Property Finance stijgen fors tot € 941 miljoen als gevolg van een verslechtering van vastgoedmarkten
 • Totale kredietlimieten teruggebracht met € 1,7 miljard naar € 7,9 miljard (-18%)

STERKE VERBETERING PRO FORMA SOLVABILITEIT SNS BANK EN DOUBLE LEVERAGE SNS REAAL DOOR NATIONALISATIEMAATREGELEN

 • Pro forma core Tier 1 ratio bankactiviteiten verbetert naar 14,9% (van 6,1% ultimo 2012)
 • DNB-solvabiliteit verzekeringsactiviteiten van 176% ultimo 2012 niet beïnvloed door nationalisatie
 • Pro forma double leverage SNS REAAL daalt tot 105% (van 127% ultimo 2012)

KERNACTIVITEITEN IN EERSTE KWARTAAL 2013 WINSTGEVEND

 • Nettowinst kernactiviteiten gecorrigeerd voor incidentele posten van € 99 miljoen in eerste kwartaal 2013
 • Pro forma netto exposure Property Finance teruggebracht tot € 5,0 miljard na extra voorziening op Property Finance portefeuille van € 2,0 miljard
 • Nettoverlies SNS REAAL van € 1.622 miljoen in eerste kwartaal 2013 door extra voorziening op Property Finance portefeuille
 • Netto instroom particuliere spaargelden bij SNS Retail Bank na nationalisatie

"VOORUITKIJKEND, KUNNEN WE ONS WEER RICHTEN OP ONZE KERNACTIVITEITEN."

Gerard van Olphen, voorzitter Raad van Bestuur

“De nationalisatie van SNS REAAL op 1 februari 2013 betekende het einde van een turbulente periode. De Nederlandse Staat heeft de kapitaalbasis van SNS REAAL versterkt door het nemen van een aantal maatregelen. Verder wordt de vastgoedfinancieringsportefeuille van Property Finance aan een aparte vastgoedbeheerorganisatie overgedragen. De Europese Commissie heeft voorlopige goedkeuring gegeven voor de staatssteun met uitzondering van de Property Finance maatregelen en neemt een definitief besluit op basis van een herstructureringsplan dat voor 22 augustus 2013 dient te worden gepresenteerd. Vooruitkijkend, kunnen we ons weer richten op onze kernactiviteiten. Wij zijn onze klanten zeer dankbaar voor hun aanhoudende loyaliteit, ondanks alle onzekerheid en media-aandacht de afgelopen maanden.”, aldus Gerard van Olphen, voorzitter van de Raad van Bestuur.

Bijlage