HomeArchief SNS REAALPersberichten SNS REAALInvestor Day 2010 bij SNS REAAL

Investor Day 2010 bij SNS REAAL

Vandaag, donderdag 18 november, houdt SNS REAAL haar vierde Investor Day voor analisten en institutionele beleggers. In een reeks presentaties zullen leden van de Raad van Bestuur en leden van het Management Committee de strategie bespreken, waaronder de recent aangekondigde herpositionering van SNS Property Finance, evenals markt- en financiële ontwikkelingen.

Strategische Update
SNS REAAL blijft, ondanks de uitdagende marktomstandigheden, op zoek naar groeimogelijkheden, binnen zowel de bancaire als de verzekeringsactiviteiten, hierbij geholpen door haar “multi brand” strategie, ondersteund door gecentraliseerde IT platformen. Groei zal worden nagestreefd op het gebied van spaarproducten, inclusief banksparen, segmenten van de individuele levensverzekeringsmarkt, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en pensioenen. SNS REAAL zal voortgaan met het uitvoeren van de plannen om de operationele kosten te verlagen.

Een solide kapitaalmanagement, gericht op terugkoop van de core Tier 1 securities uitgegeven aan de Staat en Stichting Beheer SNS REAAL houdt een hoge prioriteit. De recent aangekondigde herpositionering van SNS Property Finance en initiatieven voor het vrijmaken van kapitaal zullen op termijn de winstgevendheid van de Groep moeten versterken en leiden tot een situatie waarin de kapitaalsteun van de Staat en de Stichting kan worden terugbetaald.

Stichting Beheer SNS REAAL heeft aangegeven in beginsel bereid te zijn de afspraak inzake de gelijktijdige pro rata terugkoop van haar core Tier 1 securities met de terugkoop van de aan de Nederlandse staat uitgegeven core Tier 1 securities los te laten onder de volgende voorwaarden:

  • De Stichting houdt vast aan haar bestaande recht van terugkoop van € 58 miljoen in drie termijnen en mochten de core Tier 1 securities van de Nederlandse Staat voor eind 2012 voor een deel eerder worden teruggekocht, dan zal SNS REAAL ook het nog niet teruggekochte deel van de € 58 miljoen moeten terugkopen, e.e.a. onder voorbehoud van toestemming van De Nederlandsche Bank.
  • Gezien haar aanzienlijk belang in niet-stemgerechtigd kapitaal, hecht de Stichting eraan haar meerderheidsbelang in gewone aandelen SNS REAAL te handhaven, zoals reeds eerder aangegeven op de algemene vergadering van aandeelhouders in april 2010. Mocht er in de periode voordat de Stichting core Tier 1 securities volledig zijn teruggekocht een emissie van gewone aandelen plaatsvinden dan zal de Stichting in staat worden gesteld door middel van conversie van core Tier 1 securities haar meerderheidsbelang te handhaven. Er zijn op dit moment geen plannen voor de uitgifte van aandelen.

“De Raad van Bestuur van SNS REAAL heeft grote waardering voor de opstelling van de Stichting en SNS REAAL zal zich inspannen de core Tier 1 securities van de Stichting binnen redelijke tijd na terugkoop van de core Tier 1 securities van de Nederlandse Staat terug te kopen”, aldus Ronald Latenstein, Voorzitter van de Raad van Bestuur.

SNS REAAL is momenteel bezig met het onderzoeken en uitvoeren van meerdere plannen om kapitaal te genereren die de komende achttien maanden naar verwachting zullen leiden tot het vrijmaken van circa € 600 miljoen aan kapitaal. De ambitie voor het genormaliseerde winstniveau van SNS REAAL bedraagt nu circa € 400 miljoen.

De core Tier 1 securities bedragen in totaal € 1 miljard, waarvan € 565 miljoen aangehouden door de Nederlandse Staat en € 435 miljoen aangehouden door de Stichting. Inclusief de huidige terugkooppremies is het maximaal terug te betalen bedrag € 1,35 miljard, waarvan € 848 miljoen aan de Staat en € 502 miljoen aan de Stichting.

Presentatieslides
De slides van alle IR Day presentaties zijn vandaag beschikbaar op de website van SNS REAAL vanaf 8.30 uur CET.

Webcast
De Investor Day kan via een live webcast worden gevolgd op www.snsreaal.nl.

Tijdschema (CET)
1. Strategische update, - Ronald Latenstein 09.00
Herpositionering van SNS PF
2. Kapitaalmanagement - Ference Lamp 09.40
3. Gelegenheid voor vragen 10.20

Pauze 10.40

4. Het realiseren van onze ambities - Ronald Latenstein 11.00
5. Bancaire activiteiten - Henk Kroeze 11.15
6. Verzekeringsactiviteiten - Dick Okhuijsen 11.50
7. Samenvatting - Ronald Latenstein 12.35
8. Gelegenheid voor vragen 12.45
Einde IR Day 13.00