HomeArchief SNS REAALPersberichten SNS REAALInterimdividend 2007 SNS REAAL N.V.

Interimdividend 2007 SNS REAAL N.V.

Op 16 augustus 2007 heeft SNS REAAL N.V. bekend gemaakt dat er een interimdividend over de eerste helft van het boekjaar 2007 van € 0.36 per aandeel SNS REAAL wordt uitgekeerd, welk dividend, naar keuze van de aandeelhouder, volledig in contanten betaalbaar wordt gesteld ten laste van de nog niet aan de winstreserve toegevoegde winst over 2007 dan wel volledig in aandelen SNS REAAL ten laste van de agioreserve wordt uitgekeerd.

SNS REAAL N.V. maakt bekend dat het aantal dividendgerechtigde aandelen dat recht geeft op één nieuw aandeel is vastgesteld op 44. Gebaseerd op de naar het handelsvolume gewogen gemiddelde van de beurskoersen van 5 september 2007, 6 september 2007 en 7 september 2007, zijnde € 15,6645, vertegenwoordigt 1/44e deel een waarde van € 0,3560, hetgeen nagenoeg gelijk is aan het dividend in contanten van € 0,36.

Betaling van het dividend en levering van de aandelen, onder verrekening van een eventuele resterende fractie in contanten, uit hoofde van verwisseling van dividendrechten zal vanaf 13 september 2007 geschieden bij ABN AMRO Bank N.V. te Breda.