HomeArchief SNS REAALPersberichten SNS REAALInterim dividend 2006 SNS REAAL N.V.

Interim dividend 2006 SNS REAAL N.V.

Op 18 augustus 2006 heeft SNS REAAL N.V. bekend gemaakt een interim dividend van € 0.32 per gewoon aandeel uit te keren, welk dividend, naar keuze van de aandeelhouder, volledig in contanten betaalbaar wordt gesteld ten laste van de winst dan wel volledig in gewone aandelen ten laste van de agioreserve wordt uitgekeerd.

Het aantal dividendrechten dat recht geeft op één nieuw gewoon aandeel is vastgesteld op 48. Gebaseerd op de naar het handelsvolume gewogen gemiddelde beurskoersen van donderdag 31 augustus 2006, vrijdag 1 september 2006 en maandag 4 september 2006 zijnde € 15,2497, vertegenwoordigt 1/48e deel een waarde van € 0,3177, hetgeen nagenoeg gelijk is aan het dividend in contanten van € 0,32.

Betaling van het dividend en levering van de gewone aandelen uit hoofde van verwisseling van dividendrechten zal met ingang van 7 september 2006 geschieden.