HomeArchief SNS REAALPersberichten SNS REAALECB publiceert uitkomsten uitgebreide beoordeli...

ECB publiceert uitkomsten uitgebreide beoordeling; SNS Bank voldoet aan kapitaaldrempels EU-brede stresstest

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft vandaag de uitkomsten van de uitgebreide beoordeling (comprehensive assessment) voor 128 Europese banken, waaronder SNS Bank, gepubliceerd. De uitgebreide beoordeling bestaat uit een activakwaliteitsbeoordeling (Asset Quality Review, AQR), een EU-brede stresstest en een samenvoeging van deze twee, de zogenaamde join-up.

Voor SNS Bank zou de kapitaalberekening volgens de AQR-benadering resulteren in een beperkte aanpassing in haar Common Equity Tier 1-ratio (CET1-ratio) op stand-alone basis. Deze ratio zou dalen van 15,5% per ultimo 2013 (berekend volgens CRD IV op transitionele basis) tot 14,9%, voornamelijk als gevolg van een klein aantal verschillen in parameters en aannames tussen voorzieningenmodellen voor leningen die in de AQR en door SNS Bank zijn gebruikt.

SNS Bank gaat de uitkomst van de AQR bestuderen en kan in de loop van de tweede helft van 2014 besluiten om bepaalde aannames die zij in haar voorzieningenmodellen voor leningen heeft gebruikt geheel of gedeeltelijk in lijn te brengen met de aannames die in de AQR zijn gebruikt.

De EU-brede stresstest beoordeelt de schokbestendigheid van de Europese bankensector aan hypothetische externe schokken over een periode van drie jaar voor twee economische scenario’s. Bij de aannames en methodologische beperkingen van het basisscenario blijft de CET1-ratio van SNS Bank (inclusief de AQR-aanpassing) nagenoeg stabiel op 15,0%, ruim boven de drempel van 8%. De toepassing van het ongunstige scenario van de EU-brede stresstest op SNS Bank, in combinatie met de AQR, zou leiden tot een daling van de aangepaste CET1-ratio van 14,9% in 2013 tot 6,8% in 2016. Deze uitkomst voldoet aan de drempel van 5,5% zoals vastgesteld door de ECB.

De uitkomst van de EU-brede stresstest bewijst de schokbestendigheid van SNS Bank onder ongunstige economische omstandigheden en stringente methodologische aannames. De uitgebreide beoordeling toont aan dat SNS Bank geen kapitaaltekorten heeft en leidt niet tot een verplichting voor SNS Bank om kapitaalplannen bij de ECB in te dienen.

Bijlage