HomeArchief SNS REAALPersberichten SNS REAALDuidelijke focus SNS REAAL in intermediaire ver...

Duidelijke focus SNS REAAL in intermediaire verzekeringsactiviteiten

SNS REAAL brengt een duidelijke focus aan in de productgroep verzekeringen en pensioenen. REAAL wordt het brede merk voor het intermediair op het gebied van leven- en schadeverzekeringen. DBV zal geïntegreerd worden in REAAL. Zwitserleven gaat zich volledig richten op de pensioenmarkt. Zo worden er twee sterke en bekende merken met een heldere focus onder de SNS REAAL paraplu gepositioneerd. Dit biedt duidelijkheid voor het intermediair en de klant.

Ronald Latenstein, voorzitter Raad van Bestuur SNS REAAL: “Om sneller op de markt te kunnen reageren en onze dienstverlening verder te verbeteren, kiezen we voor een eenvoudige, heldere structuur voor onze intermediaire verzekeringsactiviteiten onder de naam REAAL en een krachtig pensioenmerk met Zwitserleven. Deze keuze is een logische stap die voortvloeit uit de strategische evaluatie van SNS REAAL in de eerste helft van dit jaar. Hiermee wordt gekozen voor een structuur zonder overlappende labels per product- of marktcombinatie. Tevens leidt dit tot focus in de organisatie en kostenbesparingen.”

De ambitie van SNS REAAL is een toppositie in te nemen in het marktsegment verzekeringen en pensioenen in Nederland. In de nieuwe structuur zal REAAL Verzekeringen, dat nu al de tweede plek inneemt op de levenmarkt, haar positie verder versterken. Zwitserleven, dat nu al door de markt als de beste pensioenverzekeraar van Nederland gezien wordt, zal zich toeleggen op verdere groei binnen de pensioenmarkt.

Door de integratie van DBV in REAAL verdwijnt het merk DBV Verzekeringen van de markt. De propositie van DBV overlapt steeds meer die van REAAL. Bij DBV werken ruim 200 medewerkers die geïntegreerd worden in de SNS REAAL organisatie. De verwachting is dat de integratie leidt tot een reductie van ongeveer 70 arbeidsplaatsen binnen SNS REAAL. Naar verwachting zal deze reductie voornamelijk worden bereikt via natuurlijk verloop, interne herplaatsing en het niet verlengen van tijdelijke contracten. De planning is de integratie in 2013 af te ronden. Integratie leidt tot lagere kosten per polis en tot één duidelijk aanspreekpunt voor het intermediair.

SNS REAAL verwacht met de keuze voor twee sterke merken en de integratie van DBV binnen 3 jaar een kostenbesparend effect te bereiken van ten minste € 10 miljoen op jaarbasis.