HomeArchief SNS REAALPersberichten SNS REAALDefinitief akkoord compensatieregeling SNS REAAL

Definitief akkoord compensatieregeling SNS REAAL

SNS REAAL heeft met de stichting Verliespolis een definitief akkoord gesloten over de compensatieregeling kosten beleggingsverzekeringen. Het nu bereikte akkoord is een uitwerking van de overeenkomst op hoofdlijnen die in maart 2009 werd gesloten. Ook de Vereniging van Effectenbezitters en de Vereniging Eigen Huis steunen het akkoord.

CEO Ronald Latenstein: “Het is goed dat wij onze klanten nu duidelijkheid kunnen bieden en een start kunnen maken met de uitvoering van de compensatieregeling. Met deze afspraken is de overeenkomst op hoofdlijnen van maart 2009 in lijn gebracht met de afspraken die andere aanbieders van beleggingsverzekeringen recent met de belangenorganisaties hebben gemaakt. Wij zien dit akkoord als een goed vertrekpunt om breder te kijken naar ons aanbod van beleggingsverzekeringen en te bezien waar verdere productverbeteringen zijn aan te brengen ten behoeve van onze klanten.”

De belangrijkste aanvullende afspraken betreffen de “coulanceregeling” voor klanten in een schrijnende situatie. Daarvan is sprake indien door specifieke omstandigheden en productkenmerken onevenredige en onaanvaardbare financiële gevolgen ontstaan. Het gaat om vier categorieën:

  1. Klanten met polissen met een waarde boven € 100.000, veelal bestemd voor aflossing van een hypotheek. De kosten worden gemaximeerd tot 1,5% per jaar voor het meerdere boven € 100.000.
  2. Klanten met polissen waarbij de premie voor de overlijdensrisicoverzekering toeneemt, naarmate het opgebouwde (beleggings)kapitaal afneemt.
  3. Beleggingsverzekeringen waarvan de premie tussentijds is aangepast.
  4. Klanten die de polis gedwongen hebben moeten afkopen.

De eerste drie onderdelen worden automatisch door SNS REAAL uitgevoerd. Alleen op het laatste onderdeel – gedwongen afkoop – moeten klanten zelf een beroep doen. Meer informatie is beschikbaar op www.reaal.nl.

De definitieve overeenkomst bevat naast afspraken over de invulling van de coulanceregeling ook een regeling voor de zogenaamde hybride verzekeringen. Dat is een combinatie van een beleggingsverzekering en een spaarproduct, waarbinnen de klant kan wisselen tussen sparen en beleggen. Het spaargedeelte wordt gebonden aan een kostenmaximum van 1% per jaar.

De compensatieregeling geldt voor klanten van SNS Bank, REAAL Levensverzekeringen (SRLEV N.V.), Zwitserleven, en alle rechtsvoorgangers, waaronder het voormalige AXA Nederland, DBV en Winterthur. De regeling heeft betrekking op ruim 1 miljoen individuele beleggingsverzekeringen. Hiervan komt naar schatting 40% voor compensatie in aanmerking. SNS REAAL heeft reeds in maart 2009 bekend gemaakt dat de huidige waarde van de compensatieregeling in totaal circa €320 miljoen bedraagt, inclusief een bedrag van €52,5 miljoen ten behoeve van een fonds voor klanten die een beroep doen op de coulanceregeling zoals hiervoor omschreven. SNS REAAL heeft in haar jaarrekening over 2008 naar verwachting voldoende voorzieningen getroffen voor deze tegemoetkoming.