HomeArchief SNS REAALPersberichten SNS REAALBesluiten Algemene Vergadering van Aandeelhoude...

Besluiten Algemene Vergadering van Aandeelhouders SNS REAAL

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SNS REAAL N.V. heeft op 9 mei 2007 de volgende besluiten genomen:

  • De jaarrekening van SNS REAAL N.V. over het boekjaar 2006 werd vastgesteld.
  • Besloten werd tot uitkering van een slotdividend van € 0,39 per aandeel, welk dividend in de vorm van keuzedividend zal worden uitgekeerd.
  • Besloten werd de dag van opeisbaarheid van het slotdividend vast te stellen op 6 juni 2007.
  • De leden van de Raad van Bestuur werd décharge verleend voor hun bestuur over het boekjaar 2006.
  • De Raad van Bestuur werd aangewezen als het orgaan dat bevoegd is tot uitgifte van aandelen, het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen en tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij het uitgeven van aandelen.
  • De Raad van Bestuur werd gemachtigd tot inkoop van eigen aandelen.
  • Besloten werd tot wijziging van de statuten van de vennootschap.
  • De bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen werd gewijzigd.
  • Het bezoldigingsbeleid voor de leden van de Raad van Bestuur werd vastgesteld.
  • De heren drs. H.M. van de Kar en Prof. Mr. S.C.J.J. Kortmann werden herbenoemd tot commissaris.