HomeArchief SNS REAALPersberichten SNS REAALBesluiten algemene vergadering van aandeelhoude...

Besluiten algemene vergadering van aandeelhouders SNS REAAL N.V. 25 april 2012

De algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. heeft op 25 april 2012 alle in stemming gebrachte voorstellen aangenomen, waaronder de vaststelling van de jaarrekening van SNS REAAL N.V. over het boekjaar 2011 en het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur die in 2011 in functie zijn geweest voor hun bestuur over het boekjaar 2011 en aan de leden van de Raad van Commissarissen die in 2011 in functie zijn geweest voor hun toezicht op dit bestuur. Daarnaast is mevrouw Verhagen herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen. Een overzicht van alle voorstellen die zijn aangenomen is te vinden via www.snsreaal.nl.
Direct na afloop van de aandeelhoudersvergadering heeft de Raad van Commissarissen Ference Lamp als CFRO herbenoemd tot en met 25 april 2016

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

SNS REAAL Corporate Communicatie

Roelina Bolding
corporatecommunicatie@snsreaal.nl
Mobiel: 06 - 22 60 71 87


SNS REAAL Investor Relations

Jacob Bosscha
jacob.bosscha@snsreaal.nl
Tel: 030 - 291 42 46

Victor Zijlema
victor.zijlema@snsreaal.nl
Tel: 030 - 291 42 47

Bijlage