HomeArchief SNS REAALPersberichten SNS REAALBesluiten algemene vergadering van aandeelhoude...

Besluiten algemene vergadering van aandeelhouders SNS REAAL N.V. 16 april 2008

De algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. heeft op 16 april 2008 de jaarrekening van SNS REAAL N.V. over het boekjaar 2007 vastgesteld. Over het boekjaar 2007 wordt een totaaldividend uitgekeerd van € 0,82 per aandeel, dat een stijging van 15,5 % betekent ten opzichte van 2006. Het slotdividend bedraagt € 0,46 per aandeel en wordt per 5 mei betaalbaar gesteld. De leden van de Raad van Bestuur werd decharge verleend voor hun bestuur over het boekjaar 2007.

De heer Henjo Hielkema en mevrouw Herna Verhagen zijn benoemd tot commissaris, onder de opschortende voorwaarde dat de Nederlandsche Bank besluit tot instemming met beide benoemingen. De heren Joop Bouma en Jos van Heeswijk zijn volgens rooster afgetreden.

De Raad van Commissarissen SNS REAAL N.V. bestaat vanaf heden uit:
Henjo Hielkema (voorzitter)
Hans van de Kar (vice-voorzitter)
Bas Kortmann
Robert -Jan van de Kraats
Jaap Lagerweij
Henk Muller
Herna Verhagen

Verder is ingestemd met het voorstel tot statutenwijziging naar aanleiding van de lange termijn bonusregeling voor de leden van de Raad van Bestuur. Het gedeelte van het voorstel tot statutenwijziging in het kader van het wetsvoorstel Uitvoeringswet Kapitaalbescherming (wijziging maximum aantal in te kopen aandelen) en het gedeelte van het voorstel tot statutenwijziging in het kader van het concept-wetsvoorstel Corporate Governance (wijziging agenderingsrecht) is niet in stemming gebracht.