HomeArchief SNS REAALPersberichten SNS REAALBesluiten algemene vergadering van aandeelhoude...

Besluiten algemene vergadering van aandeelhouders SNS REAAL N.V. 14 april 2010

De algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. heeft op 14 april 2010 de jaarrekening van SNS REAAL N.V. over het boekjaar 2009 vastgesteld. De leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen werd decharge verleend voor hun bestuur over het boekjaar 2009 respectievelijk voor het toezicht op dit bestuur.

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft eveneens besloten tot het wijzigen van de statuten van SNS REAAL N.V. conform het voorstel zoals uiteengezet in de toelichting op de agenda voor deze aandeelhoudersvergadering. De statutenwijziging zal op korte termijn plaatsvinden door het passeren van de notariële akte van statutenwijziging.

Ook de overige in stemming gebrachte voorstellen zijn door de algemene vergadering van aandeelhouders aangenomen.