HomeArchief SNS REAALPersberichten SNS REAALBesluiten algemene vergadering van aandeelhoude...

Besluiten algemene vergadering van aandeelhouders SNS REAAL N.V. 11 juni 2013

Op 11 juni 2013 heeft de algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. plaatsgevonden. In de vergadering zijn het jaarverslag en de jaarrekening van SNS REAAL N.V. over het boekjaar 2012 besproken en vastgesteld.

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft geen decharge verleend aan de raad van bestuur van SNS REAAL N.V. voor het gevoerde beleid in 2012 en het daarop gehouden toezicht door de raad van commissarissen. Naar de opvatting van de Nederlandse Staat maakt de nationalisatie van SNS REAAL N.V. op 1 februari jl. het verlenen van decharge niet mogelijk. Er wordt met het besluit om geen decharge te verlenen geen oordeel gegeven over het persoonlijk functioneren van de bestuurders of commissarissen van SNS REAAL N.V. De algemene vergadering van aandeelhouders heeft ook besloten tot een tweetal statutenwijzigingen, onder andere om deze weer in lijn te brengen met het zogenaamde (gematigde) structuurregime. Ten slotte heeft de algemene vergadering van aandeelhouders mevrouw Insinger en de heren Nijhuis en Wijngaarden herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen.

Bijlage