HomeArchief SNS REAALPersberichten SNS REAALBenoemingen SNS REAAL

Benoemingen SNS REAAL

SNS REAAL heeft vandaag de volgende benoemingen bekend gemaakt.

De afdelingen Investor Relations, Concernzaken (activiteiten op het gebied van fusies/overnames en business development) en Concern Communicatie worden vanwege hun onderlinge samenhang binnen SNS REAAL in één cluster ondergebracht. Met ingang van 1 december 2006 is G. (Gert) van Wakeren (46) benoemd tot directeur van deze cluster. De heer Van Wakeren was lid van de directie van SNS Bank, verantwoordelijk voor Marketing en Productmanagement.

De heer M. (Mark) Straub (45) is benoemd tot lid van de directie van SNS Bank voor de intermediaire proposities SNS Bank, BLG Hypotheken en CVB Bank. Uit hoofde van deze functie zal de heer Straub ook worden benoemd tot voorzitter van de nieuwe combinatie CVB Bank en Regio Bank. De heer Straub was directeur Concernzaken van SNS REAAL. De benoeming van de heer Straub vindt plaats onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouders en het advies van de ondernemingsraad.

De huidige voorzitter van de directie van CVB Bank, de heer A. (Alphons) van der Voorn, heeft besloten zijn loopbaan buiten SNS REAAL voort te zetten. SNS REAAL is hem zeer erkentelijk voor de bijdrage die hij heeft geleverd aan de ontwikkeling van CVB Bank.

Zoals eerder bekend gemaakt is de heer M. (Marius) Menkveld benoemd tot voorzitter van de directie van SNS Property Finance. De heer Menkveld, die tot zijn benoeming verantwoordelijk was voor verkoop SNS Bank, blijft lid van de directie van SNS Bank.

De heer R. (Rien) Hinssen, voorzitter van de directie van SNS Bank, zal voorlopig de portefeuille marketing en directe verkoop SNS Bank op zich nemen. De heer Hinssen is tevens lid van de Raad van Bestuur SNS REAAL.

De directie SNS Bank bestaat hierbij uit de heren R. Hinssen (voorzitter, tevens voorlopige portefeuille marketing en directe verkoop), B. Janssen (vice-voorzitter, portefeuille IT en Back Offices), H. Kroeze (CFO), M. Straub (intermediaire proposities) en M. Menkveld (voorzitter SNS Property Finance).

Nadere mededelingen over de invulling van de functie van het lid van de directie SNS Bank, verantwoordelijk voor marketing & directe verkoop, volgen te zijner tijd.