HomeArchief SNS REAALPersberichten SNS REAALAankondiging terugtreden Ronald Latenstein, Fer...

Aankondiging terugtreden Ronald Latenstein, Ference Lamp en Rob Zwartendijk bij SNS REAAL

SNS REAAL N.V. maakt bekend dat haar bestuurders de heren Ronald Latenstein CEO en Ference Lamp CFRO en de voorzitter van de Raad van Commissarissen de heer Rob Zwartendijk terugtreden uit hun functies. Reden voor deze beslissing is dat zij geen verantwoordelijkheid willen en kunnen nemen voor het nationalisatiescenario.

De heren Latenstein en Lamp hebben de afgelopen jaren, samen met de organisatie en gesteund door de Raad van Commissarissen, zeer hard gewerkt aan het oplossen van het vraagstuk rondom de vastgoedtak van de groep. Hierin hebben zij bewust toegewerkt naar een private oplossing, omdat zij van mening zijn dat dit vanuit de maatschappelijke positie van de onderneming ook de geëigende route is. Zij hebben hiervoor een maximale inspanning gedaan. Zij hebben daarmee hun verantwoordelijkheid getoond om de toekomst van het concern en de belangen van de stakeholders veilig te stellen. Het Ministerie van Financiën heeft echter een andere keuze gemaakt. Betrokkenen staan de gekozen oplossingsrichting niet voor, maar respecteren de keuze van het Ministerie van Financiën. Zij hebben zelf besloten hun functie neer te leggen zonder dat er sprake is van een
vertrekvergoeding en blijven beschikbaar voor een ordentelijke overdracht.

SNS REAAL betreurt het vertrek van betrokkenen, maar respecteert hun keuze. SNS REAAL is hen veel dank verschuldigd voor de tomeloze inzet en expertise, die zij de afgelopen jaren ten dienste hebben gesteld aan de organisatie. Onder hun leiding heeft een strategische maatschappelijke herpositionering en vernieuwing van de organisatie plaatsgevonden. Zij laten bovendien gezonde kernactiviteiten achter. De heer Latenstein was vanaf 2009 CEO en Voorzitter van de Raad van Bestuur van SNS REAAL. Van 2003 tot 2009 was hij CFO bij de organisatie. De heer Lamp was sinds 2009 CFRO en lid van de Raad van Bestuur. De heer Zwartendijk was sinds 2009 voorzitter van de Raad van Commissarissen van SNS REAAL N.V.


Bekijk het persbericht op de website van het ministerie van Financiën

Bijlage