SRH N.V. is de nieuwe naam van SNS REAAL N.V. Aanleiding voor de naamsverandering was de overdracht van de bankactiviteiten van SNS REAAL aan de Nederlandse Staat. Kort daarvoor had SNS REAAL al haar verzekeringsactiviteiten verkocht. Na de overdracht van de bankactiviteiten heeft SRH geen dochterondernemingen meer die operationele activiteiten ontplooien.

SRH N.V. zet zich professioneel, integer en doelgericht in om tot afwikkeling te komen van werkzaamheden die verband houden met haar historie als houdster van aandelen in financiële instellingen, onder meer voortvloeiend uit de onteigening van door haar uitgegeven aandelen en obligaties bij de nationalisatie van SNS REAAL in 2013.

SRH N.V. realiseert zich de maatschappelijke betekenis van de staatssteun aan en nationalisatie van financiële instellingen in het algemeen en die van SNS REAAL, waarbij voor de eerste maal de Interventiewet werd toegepast, in het bijzonder. SRH ziet het dan ook als haar verantwoordelijkheid om de afwikkeling van de vennootschap (en in het verlengde daarvan haar voormalige aandeelhouderschap van de financiële instellingen die tot het concern SNS REAAL behoorden) efficiënt, zorgvuldig en rechtmatig uit te voeren.